Zon op Dak Drenthe

Het in kaart brengen van technische, financiële, sociale en economische knelpunten voor agrarisch ondernemers om te investeren in zonnepanelen op hun dak(en), om zodoende de benutting van agrarische daken in de deelnemende gemeenten te maximaliseren.

Over dit project

Zon op Dak Drenthe stimuleert, faciliteert en ondersteunt agrarische ondernemers in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en AA en Hunze bij de realisatie van zonnepanelen op agrarische daken. Door middel van dit project wil de projectgroep graag bijdragen aan het verder verduurzamen van de agrarische sector in deze regio.

De projectgroep brengt op bedrijfsniveau in beeld wat de mogelijkheden zijn, dit doen ze door middel van een Quick Scan en Adviesrapport per bedrijf. De bedrijfsspecifieke benadering wordt gecombineerd met advisering rondom de gevraagde netverzwaring en capaciteitsuitbreiding in dit gebied.

Zon op Dak Drenthe helpt agrarische ondernemers met het wegnemen van barrières en brengt knelpunten in beeld rondom netverzwaring en netuitbreding. Het doel is maximale benutting van agrarische daken voor de opwek van zonne-energie in 2030.

Partners

Tijdens dit project werkt LTO Noord samen met Provincie Drenthe, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Tynaarlo en Gemeente Noordenveld.

Voor agrarische ondernemers

Ondersteuning van agrarische ondernemers bij de realisatie van zonnepanelen op agrarische daken.

vollegrondsgroenteteelt-132

Statement voor agrarische ondernemers

Het doel is maximale benutting van agrarische daken voor de opwek van zonne-energie in 2030.

vollegrondsgroenteteelt-105

Voor de sector

Duurzame innovatie draagt bij aan een goed imago van de sector.

vollegrondsgroenteteelt-135

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wouter Veefkind

Programmamanager en Projectleider Klimaat en Energie
Unknown

Doe mee aan dit project en schrijf je in