Zon op dak kan in Noord-Drenthe

  • Noord-Drenthe
  • Drenthe
  • Zon op Dak Drenthe
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Het elektriciteitsnet in Noord-Drenthe biedt ruimte voor agrarisch ondernemers die op grote daken zonnepanelen willen leggen. Team Energie van LTO Noord begeleidt hen bij de realisatie.

 ‘In oktober 2021 wordt de SDE++-regeling opengesteld’, zegt Wouter Veefkind van Team Energie. ‘Wij komen graag in contact met ondernemers die plannen hebben voor zon op dak om hen op weg te helpen in dit traject. Nu is er nog ruim de tijd om de subsidieaanvraag te begeleiden.’

Begeleiding en advies door LTO Noord zijn onderdeel van de ‘gebiedsaanpak zon op dak’ van provincie Drenthe en de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze. Eind april is deze gebiedsaanpak gestart. ‘We komen bij boeren op het erf en praten over de plannen van de ondernemer’, zegt Veefkind. ‘Door advies bij de subsidieaanvraag en het beoordelen van offertes proberen we het traject voor de ondernemer te ontzorgen.’

Veefkind en zijn team analyseerden in de genoemde gemeenten 1.400 daken op de mo-gelijkheden voor zon op dak. ‘Dat zijn zeshonderd potentiële adressen waar zon op dak mogelijk is’, zegt Veefkind.

‘Om ondernemers te helpen een goede keuze te maken, hebben we voor alle adressen quickscans uitgevoerd. Vooraf keken we naar wat er zou kunnen bij de verschillende ondernemers op basis van de grootte van het dak en het type bedrijf. Ook is globaal gekeken naar de situatie in de omgeving. Iedere ondernemer ontving of ontvangt een quickscan, waarmee we hen bewust wilden maken van de mogelijkheden op het eigen erf.’

Webinars

Aansluitend volgden webinars voor de ondernemers in het gebied, waarin Gert-Jan van Essen van Team Energie uitleg gaf over de mogelijkheden van zon op dak en ondernemers vragen konden stellen. ‘We hebben al enkele deelnemers, maar er is nog volop ruimte voor nieuwe deelnemers’, zegt Veefkind. ‘Die vragen we om een bijdrage van 300 euro.’

Wat kunnen deelnemers verwachten van de begeleiding door Team Energie? ‘Dat be-gint met een bedrijfsbezoek door een van onze adviseurs. Wat wil de ondernemer? Wat is zijn plan? Vervolgens kijken we waar we de ondernemer mee kunnen helpen. Dat levert een adviesrapport op’, licht Veefkind toe.

‘Soms wil een ondernemer een kleine windmolen erbij plaatsen of gaat een andere partij investeren in zonnepanelen, bijvoorbeeld een energiecoöperatie in de omgeving. Meestal gaat het om ondernemers die zelf willen investeren om te kunnen leveren aan het net. Daarvoor is een aansluiting van 250 ampère nodig op het net. Maar ook kleinverbruikers die voor eigen gebruik zonnepanelen willen leggen, kunnen bij ons terecht.’

Gezamenlijk

Zijn er meer ondernemers met plannen voor zon op dak in de omgeving, dan kijkt LTO Noord of het traject gezamenlijk kan worden opgepakt. ‘De investering voor netinfrastructuur is best groot. Als je weet dat twee buren plannen hebben, dan kan netbeheerder Enexis rekening houden met meerdere projecten. Dat betekent vaak kortere kabels en minder kosten’, zegt Veefkind.

‘Enexis wil graag weten wat de plannen zijn van ondernemers. Zij mogen namelijk niet vooraf kabels leggen. Zij moeten eerst een klant hebben bij wie ze een offerte kunnen neerleggen. ‘Past dit in ons net?’ is het eerste dat zij zich dan afvragen. Zo niet, dan gaan zij aan de slag om een oplossing te verzinnen.’

De Drentse Energie Organisatie heeft een lening voor ondernemers die willen investeren in zon op dak. ‘Ondernemers kunnen voor 1 procent rente kapitaal aantrekken voor vijf jaar’, weet Veefkind. ‘Interessant om mee te nemen.’

Meld je hier aan voor Zon op Dak Drenthe.

 

Bron: Nieuwe Oogst