SDE++ opent op 5 oktober t/m 11 november 2021

  • Zon op Dak Drenthe
  • Regionale aanpak zonne-energie Groene Hart

De openstellingronde van de SDE++ vindt plaats van 5 oktober t/m 11 november 2021. Er is dit jaar een budget van 5 miljard euro door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) beschikbaar gesteld voor de productie van hernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken. Dat lijkt nog ver weg, maar begin op tijd met de voorbereidingen.

De SDE++ subsidie is door het ministerie van Economische zaken en klimaat in het leven geroepen om bij te dragen aan het verminderen van CO2-emissies. Er kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende technieken waarmee duurzame energie wordt geproduceerd, maar ook voor een aantal technieken waarmee CO2-uitstoot wordt vermeden. De SDE++ regeling is het belangrijkste instrument van de overheid om de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar te maken.

In 2021 wordt de regeling slechts één keer opengesteld. Gaat u een installatie bouwen waardoor minder CO2 vrijkomt dan bij de standaard toegepaste systemen voor elektriciteit-, warmte- en gasproductie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++. Ook vragen veel grootzakelijke energieverbruikers de subsidie aan, om een deel van de aanleg van zonnepanelen of zonnecollectoren te financieren.

ISDE regeling voor boerderijwindmolens en zonnepanelen

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u dit jaar voor het eerst een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, zoals zonnepanelen en kleinschalige windturbines. De ISDE is een investeringssubsidie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u onder andere een kvk-nummer te hebben en moet u eigenaar zijn van de investering. De subsidie voor zonnepanelen geldt alleen voor kleinzakelijke aansluitingen (3 x 80 Ampère) met een minimaal eigen verbruik van 50.000 kWh. Voor 2021 is 40 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines.

Stand van zaken ISDE regeling

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers bedraagt in 2021 € 40 miljoen. In januari tot en met maart 2021 zijn er 410 aanvragen ingediend. De claim van deze aanvragen bedraagt € 3,9 miljoen.