Boert Bewust

Ons doel is om de verbinding te leggen tussen boeren en tuinders en de samenleving om hen heen, in hun eigen streek. Daarmee wordt de zichtbaarheid van de sector vergroot en wordt ook de interactie tussen maatschappelijk verantwoorde boeren en tuinders en hun omgeving vergroot.

Samenwerking Boert Bewust en LTO Noord

LTO Noord leden geven aan de verbinding met de samenleving een belangrijk onderwerp te vinden, we zetten daar dan ook steeds meer op in met het programma ‘interactie met de samenleving’. Een onderdeel van onze inzet is de nauwe samenwerking met Boert Bewust. Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek. Zij stimuleren boeren en tuinders om contact te zoeken met hun omgeving. In de periode 2017 t/m 2021 werkte beide partijen samen op projectbasis aan de uitrol van de Boert Bewust formule. Boert Bewust is sinds april 2021 een zelfstandige stichting. Per 1 januari 2022 zijn LTO Noord en Boert Bewust overeengekomen om de samenwerking structureel voor te zetten.

 

Over Boert Bewust
Boert Bewust zorgt dat boeren en tuinders zichtbaar worden, opgeleid worden om goed te acteren in de samenleving, Dit geeft hen handvatten om hun verhaal te vertellen en zorgt samen met de activiteiten voor meer betrokkenheid met de samenleving. Deelnemers aan het initiatief zijn verbonden aan een Boert Bewust-streek. In de streek werken ze gezamenlijk aan activiteiten waarbij ze hun omgeving op een originele en creatieve innovatieve manier betrekken bij hun bedrijf. Door middel van de Boert Bewust Score maken deelnemende ondernemers inzichtelijk voor de burger en consument hoe zij omgaan met maatschappelijke thema’s (of vraagstukken)  en waarom. Op dit moment telt Boert Bewust circa 300 deelnemers die aangesloten zijn bij één van de 11 streken.

 

Verbinding samenleving
LTO Noord streeft samen met haar leden naar meer begrip en waardering vanuit de samenleving voor de land- en tuinbouw. Boert Bewust zet zich hier maximaal voor in. Boert Bewust deelnemers willen graag meer verbinding met de omgeving door daarmee in gesprek te gaan. Boert Bewust biedt deze boeren verschillende trainingen aan over bijvoorbeeld verbindend ondernemen of social media. Ook is er een toolkit voor de deelnemers beschikbaar die handvaten biedt om de verbinding met de omgeving te versterken.

De diversiteit van agrarische ondernemers die meedoen aan Boert Bewust is groot, van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch. Iedere ondernemer kan met zijn eigen verhaal mee doen, er is dus veel ruimte voor diversiteit. De deelnemers van Boert Bewust zijn in verschillende delen van Nederland actief, iedere deelnemer heeft een herkenbaar Boert Bewust bord aan de weg staan, op deze manier zijn de deelnemers te herkennen.

Bekijk de kracht van Boert Bewust hier

 

Samenwerking
LTO Noord helpt Boert Bewust (in-kind) bij acquisitie voor nieuwe projecten en bij de communicatie. Boert Bewust biedt LTO Noord een systematiek en netwerk van streken en ondernemers die gedreven en creatief werken aan de verbinding met de samenleving. Hierdoor kunnen Boert Bewust en LTO Noord elkaar nog verder versterken. Ook zien we in de praktijk dat Boert Bewust streken en LTO Noord afdelingen regelmatig met elkaar samenwerken. De samenwerking uit zich bijvoorbeeld in bekende publieksacties zoals “Boeren en tuinders pakken uit met kerst” en “Boeren en tuinders pakken uit in de zomer”. Deze acties zijn georganiseerd door Boert Bewust, LTO Noord, ZLTO en Team Agro NL. Bij deze acties blijkt de kennis en kunde, budget en het grote netwerk van LTO Noord in combinatie met het enthousiasme, energie en ideeën vanuit de Boert Bewust streken een drijvende kracht achter het succes.

 

Meedoen aan Boert Bewust?

Ben je nieuwsgierig geworden of de Boert Bewust formule bij jouw bedrijf past? Download hier de flyer voor meer informatie over deelname of bekijk de video. Ga naar www.boertbewust.nl om te zien welke streek actief is bij jou in de buurt. Nog geen streek actief bij jou in de buurt? Maak je interesse bekend bij Boert Bewust of LTO Noord. Als er meer ondernemers zijn kunnen we verkennen of het mogelijk is om samen een nieuwe streek op te zetten.

 

Vergroot zichtbaarheid van de sector

Boert Bewust heeft invloed op boeren en tuinders, op de samenleving en op onze partners. Het vergroot de zichtbaarheid van de sector.

varkenshouderij-19

Een goede dialoog

Als deelnemer wordt je opgeleid om goed te acteren in de samenleving en krijg je handvaten om je verhaal te vertellen. Er ontstaat op die manier een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij het voedsel en groen dat de agrarische ondernemers produceren.

geitenboerderij-12

Betrokkenheid van burger en consument

Meer betrokkenheid van de samenleving bij het boerenbedrijf. Mensen kunnen deelnemen aan leuke activiteiten en krijgen meer inzicht in het boerenleven.

trekker-in-groen

Resultaten

Het project Boert Bewust draagt zorg voor de uitrol van het concept naar nieuwe gebieden tot er een zelfredzame Boert Bewust-streek ontstaat. De doelstelling van 8 streken in regio Oost is reeds behaald, er werken steeds meer boeren en tuinders volop aan verbinding met de samenleving. Ook in Noord en West Nederland lopen verkenningstrajecten om Boert Bewust op te starten. Project-updates

Zelfstandige stichting februari 2021

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in