Boert Bewust

Ons doel is om de verbinding te leggen tussen boeren en tuinders en de samenleving om hen heen, in hun eigen streek. Daarmee wordt de zichtbaarheid van de sector vergroot en wordt ook de interactie tussen maatschappelijk verantwoorde boeren en tuinders en hun omgeving vergroot.

Samenwerking Boert Bewust en LTO Noord

Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren, tuinders en de samenleving in de eigen streek. Deelnemers aan het initiatief zijn verbonden aan een Boert Bewust-streek. In de streek werken ze gezamenlijk aan activiteiten waarbij ze hun omgeving op een originele en creatieve innovatieve manier betrekken bij hun bedrijf. Door middel van de Boert Bewust Score maken deelnemende ondernemers inzichtelijk voor de burger en consument hoe zij omgaan met maatschappelijke thema’s (of vraagstukken)  en waarom. Op dit moment telt Boert Bewust circa 300 deelnemers die aangesloten zijn bij één van de 11 streken.

LTO Noord leden geven aan de verbinding met de samenleving een belangrijk onderwerp te vinden, we zetten daar dan ook steeds meer op in met het programma ‘interactie met de samenleving’. Een onderdeel van onze inzet is de nauwe samenwerking met Boert Bewust. In de periode 2017 t/m 2021 werkte beide partijen samen op projectbasis aan de uitrol van de Boert Bewust formule. Boert Bewust is sinds april 2021 een zelfstandige stichting. Per 1 januari 2022 zijn LTO Noord en Boert Bewust overeengekomen om de samenwerking structureel voor te zetten.

Lees hier meer over de samenwerking tussen Boert Bewust en LTO Noord. 

 

 

Vergroot zichtbaarheid van de sector

Boert Bewust heeft invloed op boeren en tuinders, op de samenleving en op onze partners. Het vergroot de zichtbaarheid van de sector.

varkenshouderij-19

Een goede dialoog

Als deelnemer wordt je opgeleid om goed te acteren in de samenleving en krijg je handvaten om je verhaal te vertellen. Er ontstaat op die manier een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij het voedsel en groen dat de agrarische ondernemers produceren.

geitenboerderij-12

Betrokkenheid van burger en consument

Meer betrokkenheid van de samenleving bij het boerenbedrijf. Mensen kunnen deelnemen aan leuke activiteiten en krijgen meer inzicht in het boerenleven.

trekker-in-groen

Resultaten

Het project Boert Bewust draagt zorg voor de uitrol van het concept naar nieuwe gebieden tot er een zelfredzame Boert Bewust-streek ontstaat. De doelstelling van 8 streken in regio Oost is reeds behaald, er werken steeds meer boeren en tuinders volop aan verbinding met de samenleving. Ook in Noord en West Nederland lopen verkenningstrajecten om Boert Bewust op te starten. Project-updates

Zelfstandige stichting februari 2021

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in