Consumentenpanel op bezoek

  • Boert Bewust
  • Meer verbinding tussen boer, tuinder en samenleving

Hoe beleven consumenten de agrarische sector? Die vraag stond centraal voor het consumentenpanel dat werd uitgenodigd door Boert Bewust en LTO Noord.

Het consumentenpanel is onderdeel van een onderzoek waarin LTO Noord en Boert Bewust samen bekijken wat de Nederlandse samenleving graag van de agrarische sector wil weten. ‘We doen dit onderzoek, zodat we in de toekomst met communicatie en activiteiten van onze leden de samenleving beter kunnen bereiken en informeren’, licht programmaleider Juul Eggink van LTO Noord toe.

Het consumentenpanel bestond uit inwoners van Deventer en omstreken die nog niet eerder op een boerenbedrijf waren geweest. Ze zijn gevonden via het netwerk van de organisatoren van die dag of reageerden op een oproep op Facebook. Ze kregen de vraag of ze graag een dagje uit in de agrarische sector mee wilden maken.

De panelleden kregen van tevoren alleen het eerste te bezoeken adres door, zodat ze zich niet vooraf konden verdiepen in de te bezoeken bedrijven. Als eerste bezocht het panel een varkenszichtstal, daarna een melkveebedrijf en ten slotte een akkerbouwbedrijf.

Eerste indruk

Op elk bedrijf kregen de panelleden een vragenformulier waarop ze hun eerste indruk moesten invullen. Daarna kregen ze vragen over wat ze zagen, hoorden en roken en wat dit met hun gevoel deed. Vervolgens kregen ze een toelichting van de boer of boerin, mochten ze vragen stellen en het laatste deel van het formulier invullen. Dat ging over wat hun interesse heeft gewekt, wat nieuw was, wat ze al wisten en welk gevoel ze aan dit bezoek hebben overgehouden.

Onderzoeker Milou Schlepers, stagiair bij LTO Noord, kon al een paar opvallende resultaten delen. ‘Bij de akkerbouwer wisten de panelleden niet zo goed wat ze ervan moesten vinden. Zodra er dieren zijn, vinden ze het makkelijker om een mening te vormen.’ Ook een mooie vond Schlepers de reacties over weidegang. ‘Het melkveebedrijf deed niet aan weidegang, maar het panel vond dat de koeien juist veel vrijheid hadden door de ruimte en openheid in de stal en de melkrobot.’

Eggink: ‘Consumenten bleken zeer begaan met de boer, zijn dilemma’s en zorgen. Ook zijn er elementen in de bedrijfsvoering die bij consumenten gemengde gevoelens oproepen die om toelichting vragen. Dit geeft ons informatie over waar de aanknopingspunten zitten om het gesprek aan te gaan.’

LTO verwerkt de ingevulde formulieren. De resultaten vormen de basis voor een uitgebreider onderzoek via een enquête onder duizend respondenten. Dit onderzoek moet de uitkomst van het panel bevestigen of ontkrachten. Schlepers: ‘Het panel is nog niet groot genoeg om een representatief beeld te vormen.’

Doelgroep

LTO Noord en Boert Bewust gaan de resultaten gebruiken voor de communicatie naar de samenleving. ‘Het is belangrijk om te weten hoe je doelgroep de boodschap wil ontvangen’, vindt Schlepers.

Boert Bewust gaat met de resultaten de in-formatievoorziening op de website verbeteren. Iris Bos van Boert Bewust: ‘Wat willen burgers werkelijk weten van de ondernemers die zijn aangesloten bij Boert Bewust?’

Het consumentenpanel bezocht een varkenshouder, melkveehouder en akkerbouwer.

Bron:

Nieuwe Oogst