Samen werken aan verbinding

  • Boert Bewust
  • Meer verbinding tussen boer, tuinder en samenleving

LTO Noord en Boert Bewust zijn per 1 januari 2022 een verbindende samenwerking aangegaan. Zo willen zij samen verschillende kansen verzilveren binnen de verbinding met de samenleving.

De organisaties werkten al sinds 2016 projectmatig samen. Afgelopen maandag lichtten LTO Noord en Boert Bewust tijdens een persmoment de gezamenlijke plannen toe. De toelichting vond plaats op Boerkamp Asperges, de aspergeboerderij van Salland Boert Bewust-deelnemer Hans Nieuwenhuis in Diepenveen.

Vanuit LTO Noord ondertekende voorzitter Dirk Bruins de samenwerkingsovereenkomst. ‘Bij Boert Bewust vertellen boeren zelf hun verhaal. Dat is echt en authentiek. Voor mij maakt dat Boert Bewust heel waardevol,’ stelt hij. 

‘Uiteindelijk zijn het de boeren en tuinders zelf die het beste de verbinding met de samenleving kunnen leggen’, vervolgt de LTO Noord-voorzitter. ‘Daarom werken wij graag samen met Boert Bewust.’

Interim-voorzitter Jan Overeem van Boert Bewust tekende namens deze organisatie. ‘Boert Bewust laat agrarisch ondernemers verbindingen leggen met de samenleving. Dat doen we samen met LTO Noord.’

Hierbij worden deelnemende agrarisch ondernemers getraind hun bedrijven open te stellen voor de samenleving en om de communicatie te versterken. De deelnemers worden daarbij geholpen hun eigen en eerlijke verhaal te vertellen.

Dit doen de ondernemers niet alleen voor hun eigen belang, maar het straalt ook uit naar de verbinding van de totale agrarische sector met de maatschappij. Dit laatste is ook wat LTO Noord heel belangrijk vindt. Daarom vinden LTO Noord en Boert Bewust elkaar.

Binnen de samenwerking staan verschillende zaken centraal. Zo ondersteunt LTO Noord Boert Bewust bij het opstarten van nieuwe regio’s en projecten en wordt het coördinatorschap voor het Landelijk Bestuur van Boert Bewust samen met LTO Noord uitgevoerd.

Aan de andere kant biedt Boert Bewust aan LTO Noord een systematiek en netwerk van streken (regio’s) en agrarisch ondernemers die gedreven en creatief werken aan de verbinding met de samenleving. Hierdoor kunnen Boert Bewust en LTO Noord elkaar nog beter versterken en kansen samen verzilveren.

Boert Bewust-streek

Deelnemers aan Boert Bewust zijn verbonden aan een Boert Bewust-streek. In de streek wordt gezamenlijk gewerkt aan activiteiten om de burger te bereiken.

Op dit moment telt Boert Bewust circa driehonderd deelnemers die zijn aangesloten bij een van de elf streken in met name het oosten van het land. Van Westerkwartier in Groningen tot het Land van Cuijk in Noord-Brabant.

Bron:

Nieuwe Oogst