Blijven werken aan boer-burgerverbinding

  • Boert Bewust

Het project dat LTO Noord uitvoerde om het Boert Bewust-concept over Oost-Nederland uit te rollen, is na drie jaar ten einde. LTO Noord en Boert Bewust kijken nu hoe samen op te blijven trekken bij het werken aan de verbinding tussen boeren, tuinders en de samenleving

16B5737

Boert Bewust begon zeven jaar geleden in de Gelderse Vallei. Dat gebeurde als kapstok om gezamenlijk activiteiten te ondernemen om burgers te betrekken bij wat er op bedrijven van boeren en tuinders speelt. Inmiddels zijn er ook in acht andere streken Boert Bewust-initiatieven van de grond gekomen. ‘De noodzaak om te werken aan draagvlak is sindsdien alleen maar toegenomen’, zegt Juul Smeets, projectleider bij LTO Noord. Zij begeleidde de afgelopen drie jaar het project. Dat werd onder meer door LTO Noord Fondsen gefinancierd. ‘Discussies over de land- en tuinbouw verharden. 

Tegen vervreemding maatschappij 

Boert Bewust helpt boeren en tuinders om het dialoog aan te gaan.’ Dat vindt ook Albert Nooteboom. Samen met zijn broer Freek runt hij een melkveebedrijf met driehonderd koeien in Heerde. Nooteboom is sinds vorig jaar deelnemer aan IJsselvallei Boert en Eet Bewust. ‘We doen mee, omdat steeds minder mensen een boer in de familie of vriendenkring hebben. De agrarische sector dreigt daardoor te vervreemden van de maatschappij.’ ‘Ik vind het belangrijk dat er ook volop gangbare land- en tuinbouwbedrijven deelnemen aan Boert Bewust. Niet alleen bedrijven dus die direct belang hebben bij contact met de burger, bijvoorbeeld vanwege huisverkoop’, zegt Nooteboom. 

Handvatten verbinding 

Smeets merkt dat deelnemers aan Boert Bewust het prettig vinden om handvatten te krijgen bij het werken aan de verbinding. ‘Die bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen en hulp bij het maken van een actieplan per bedrijf. Daarnaast zit de kracht van Boert Bewust in het gezamenlijk kunnen organiseren van activiteiten. Van muziekconcerten in de stal tot meewerken op het bedrijf.’ Nooteboom vindt het prima dat Boert Bewust zelfstandig verdergaat. ‘Nu de organisatie staat, moeten activiteiten als een tocht langs agrarische bedrijven ook doorberekend worden aan deelnemers. Boert Bewust hoeft geen verdienmodel te zijn, maar voor burgers is het normaal om te betalen voor een uitje.’ Volgens Smeets zorgt Boert Bewust niet alleen voor meer contact tussen boer en samenleving, maar draagt het ook bij aan het werkplezier van de agrarisch ondernemers. ‘De waardering die boeren en tuinders ontmoeten, doet hen zichtbaar goed.’

De afgelopen jaren groeide het aantal deelnemers aan Boert Bewust naar 280, verdeeld over negen streken. Nadat eerder al streken uit het zuiden van het land aansloten, is er nu ook interesse vanuit het Westen en Noorden om te starten. Stichting Boert Bewust gaat verder met steun van partners uit het bedrijfsleven en contributie van deelnemers.

Bekijk hier de infographic

Meer informatie: www.boertbewust.nl

Bron: Nieuwe Oogst