Boert Bewust rolt uit naar Noorden

  • Boert Bewust

Boert Bewust breidt uit naar Noord-Nederland. Volgens LTO Noord is onder boeren in Groningen, Friesland en Drenthe animo voor dit boer-burgerconcept.

koeien-19
LTO Noord regio Noord ontwikkelt een pilot in Groningen, Friesland en Drenthe om de mogelijkheden per provincie te verkennen voor het opzetten van een of meerdere streken Boert Bewust.
‘Boeren moeten hun verhaal positief blijven uitdragen. Ik vind het zorgelijk wat er nu allemaal over de sector wordt gezegd. De ondernemers krijgen overal de schuld van. Dat is hun grootste ergernis. We moeten echter niet wegkwijnen in het negatieve, maar positief blijven denken en de eigen sector promoten’, verklaart LTO Noord-bestuurder Brenda Timmerman.
Uit onderzoek blijkt dat een burger heel graag op het boerenerf is, maar dat boeren niet altijd het gesprek weten aan te gaan. Dat is de reden dat Boert Bewust communicatie en social mediatrainingen aanbiedt. ‘Boeren zijn vaak te bescheiden. Ze mogen trotser zijn op wat ze doen. En dat mogen ze ook meer uitspreken naar de burgers’, zegt Timmerman.

Gelderse Vallei


Boert Bewust draait in Overijssel, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. In 2014 begonnen varkenshouders met het initiatief in de Gelderse Vallei. Er zijn acht streken actief met een kleine driehonderd deelnemende agrarische bedrijven.
Voorzitter Lisanne Oskam van stichting Boert Bewust zegt dat er we-kelijks bedrijven toetreden. Ze zietmooie voorbeelden, zoals het be-zoek van iemand van Animal Rights aan een intensieve veehouder.
‘Dat gebeurde op een heel respectvolle manier, zonder elkaar te veroordelen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, het doel is om elkaar beter leren te begrijpen.’ Waar het enkele jaren terug vooral eenrichtingsverkeer was door de boer te laten vertellen, vindt de stichting het ook belangrijk dat de boer luistert naar de burger. ‘De wereld om ons heen verandert namelijk snel.’
De deelnemende bedrijven krijgen een score voor de uitstraling van het bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en de relatie met de maatschappij.
‘Het gaat om bovenwettelijke zaken’, stelt Oskam. ‘De deelnemers doen al veel dingen waarvan ze niet altijd bewust zijn, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Door deze punten te benoemen, geven we de ondernemers handvatten om hun verhaal te vertellen.’
Naast de boeren, worden stakeholders als natuurorganisaties, provincies, gemeenten en recreatiebedrijven er ook bij betrokken.