Crowdfundingsactie Aanschaf drone met warmtebeeldcamera voor boeren in Twenterand

Met de inzet van een drone met warmtebeeldcamera in Twentenrand willen we voorkomen dat weidevogels, reekalfjes en ander wild omkomen in het maaiseizoen. Voor de aanschaf van een drone is nu een crowdfundingsactie opgezet.

Met de inzet van een drone met warmtebeeldcamera in Twentenrand willen we voorkomen dat weidevogels, reekalfjes en ander wild omkomen in het maaiseizoen. Op steeds grotere schaal worden hiervoor drones ingezet. Op dit moment wordt het land vaak uitgekamd met vrijwilligers om de dieren te ontzien. Maar met een drone met warmebeeldcamera sluit je echt uit dat zich nog dieren op een perceel bevinden. Het blijkt dat het aantal vindplaatsen met een drone bijna verdrievoudigt.

Crowdfundingsactie

Een drone kost alleen minimaal € 9.000. De helft van dit bedrag zal betaald worden door het Ondernemersfonds. Draag jij ook een steentje bij? Mail je toezegging en welk bedrag je wilt doneren naar groenelopertwenterand@gmail.com o.v.v. je (bedrijfs)naam. 

Lees meer over deze actie in Tubantia.