VragenVuur: 'Goede huisvesting internationale werknemers belangrijk'

  • Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Goede huisvesting voor internationale werknemers, daar zet projectleider Peter Baltus zich voor in binnen het project Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Samen met Martijn Donker van NFO praat hij over het belang van nette huisvesting en de verbeterde samenwerking met lokale en regionale overheden. Baltus: "Belangrijk voor werknemers en werkgevers."

fruitteler-108

Peter Baltus: Misschien voor ons een inkoppertje, maar waarom is goede huisvesting van belang Martijn? 
Martijn Donker: “Het hele platte antwoord is dat medewerkers hier gewoon om vragen. Ze komen niet meer voor een tentje, ook niet als het maar voor een paar weken is. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) wil dit ook niet meer aanbieden. Medewerkers vragen andere standaarden dan vroeger en de markt vraagt om goede huisvesting. Als sector moet je hier fatsoenlijk mee omgaan.”

Peter: Wat is dan goede huisvesting?
Martijn: “Het hangt af van met welk doel medewerkers hier komen. Studenten uit Polen vinden een jeugdherbergsetting met een net bed, keuken en badkamer misschien prima. Dat is wat anders dan de medewerkers die hier permanent willen wonen. Dan vind ik dat medewerkers een fatsoenlijk huis moeten hebben. Telers hebben geen andere woonwensen dan internationale medewerkers. Je moet er dan naar streven dat ze meedraaien in onze maatschappij.”

Peter: Wat mij persoonlijk drijft is dat ik betrokken ben bij projecten die leiden tot een betere positie voor werkgevers en werknemers in de sector hebben. Heb jij dit ook?
Martijn: “Ik ben een pragmatisch iemand, ik wil dat dingen goed gaan en vind het belangrijk dat het dossier huisvesting goed geregeld moet zijn voor mijn leden.”

Peter: Klopt, maar ik vind goede huisvesting in het belang voor werknemers én werkgevers. Daarom is het volgens mij ook essentieel om afspraken te maken over de kwaliteit van de huisvesting. Hoe werken LTO en de vaktechnische organisaties (zoals NFO) samen met werknemersorganisaties FNV en CNV samen op dit thema?
Martijn: “Op gebied van meetinstrumenten werken we samen met werknemersorganisaties. Kijk naar het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF), dit is met LTO en de werknemersorganisaties opgezet.”

Peter: Hoe moet het keurmerk zich de komende jaren ontwikkelen? 
Martijn: “Ik zou wel willen dat de normen die er staan algemene aanvaardbare normen worden. Een keurmerk is volgens mij een goed middel om daar te komen. Ik durf te zeggen dat 98% van de fruittelers voldoet aan de voorwaarden van het keurmerk  en het heeft natuurlijk zeker voordelen om het keurmerk te hebben. Het is goed om het ook uit te stralen door er een sticker op te plakken.”

Peter: Even terug naar de samenwerking. Ik vind deze lekker lopen. Wat vind jij? En waar leidt deze samenwerking verder volgens jou toe?
Martijn: “Onze samenwerking is een soort Zwitsers uurwerk, een goede collegiale verhouding waarbij je elkaar continue op de hoogte houdt. Wij zitten dan ook hetzelfde in de wedstrijd. De samenwerking met de werknemersorganisaties is ook goed, maar als je wilt streven naar goede huisvesting dan is samenwerking met de vakorganisaties een klein gedeelte. Werkgeversorganisaties moeten meer doen. Zij moeten weten wat er speelt in de branche. Samenwerkingen hebben tot het AKF geleid, maar ook dat lokale overheden met ons de discussie aangaan over hoe zij huisvesting  inrichten.”

Peter: Wat verwachten de samenwerkingspartners van de landelijke en regionale overheid?
Martijn: “De overheid schiet naar aanleiding van commissie Roemer en het landelijke huisvestingdebat, steeds meer naar de provincies en gemeenten. Wat de regionale overheid nu goed doet is dat zij, voordat ze beslissingen nemen, in overleg gaan met plaatselijke stakeholders. Onlangs hebben wij in de gemeente Vijfherenlanden een goed akkoord afgesloten met het gemeentebestuur over huisvesting bij fruittelers. Jij bent dan ook betrokken Peter, en de afspraken die hierin staan wijken niet af van de visie op huisvesting van LTO Noord. Wij halen input bij elkaar en dat maakt de visie ook zo herkenbaar en onze samenwerking waardevol.”

Meer weten over het dossier huisvesting binnen LTO Noord? Neem contact op met Peter Baltus (projectleider LTO Noord) via mail.