Arbeid en werkgeverschap

Wij zetten in op goed werkgeverschap en ondersteunen onze leden bij de invulling hiervan.

Over dit dossier

De Nederlandse land- en tuinbouwsector verschaft werk aan meer dan 200.000 arbeidskrachten. Werkgevers in de sector bieden gevarieerde banen.  Arbeid vormt een belangrijke productiefactor voor agrarische ondernemers. Wij zetten in op het ontwikkelen van goede randvoorwaarden voor werkgeverschap zodat de land- en tuinbouw een aantrekkelijke sector blijft om in te ondernemen en te werken: 

  • Wij stimuleren goed werkgeverschap o.a. door middel van cao’s en het verzorgen van voorlichting en advies via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, maar ook door mee te werken aan het project ‘Agrarisch Keurmerk Flexwonen’.
  • Wij zetten ons in voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van tijdelijke en vaste arbeidskrachten in de land- en tuinbouw.
  • Wij stimuleren veilig en gezond werken. Dit gebeurt o.a. door voorlichting vanuit Stigas en de branche-RIE’s en Arbo-catalogi.
  • Om te komen tot goede randvoorwaarden voor werkgeverschap stellen wij de vragen, wensen en signalen van onze leden centraal. De ondernemersgroep arbeid en onderwijs vormt voor ons het uitgangspunt in de landelijke en regionale belangenbehartiging.

Arbeid en goed werkgeverschap maken deel uit van het thema ‘goed werkgeverschap en economisch beleid’ van LTO Nederland. In dit thema wordt aandacht geschonken aan arbeidsvoorwaarden/cao’s, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, fiscale zaken, economische zaken en onderwijs. Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw kun je terecht voor voorlichting en advies over arbeid en goed werkgeverschap.

Goed werkgeverschap

Steeds meer agrarische bedrijven werken met personeel in eigen dienst, uitzendkrachten en ZZP-ers. Via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw informeren en adviseren wij over alle zaken op het gebied van arbeid zoals, cao’s, wet- en regelgeving en veilig en gezond werken etc. Zo ondersteunen wij agrarische werkgevers bij de invulling van goed werkgeverschap.

Aantrekkelijke agrarische sector

Goed opgeleid en gemotiveerd personeel beschikbaar voor alle agrarische ondernemers zorgt voor een gezonde en aantrekkelijke agrarische sector voor alle werkzoekende. Werkgevers in de sector bieden gevarieerde banen voor ons allemaal.

Landelijke en regionalen belangen behartigen Het is voor ons van groot belang om te weten wat er op bedrijven speelt. Wij kunnen wensen en signalen meenemen in de landelijke en regionale belangenbehartiging.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Robert Veenstra

Projectleider Arbeid en Werkgeverschap
Unknown

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.