Inzet op goede huisvesting onderstreept bij Rondetafelgesprek Uitzendbureaus

  • Arbeid en werkgeverschap

Maandagmiddag was in de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek Uitzendbureaus. Mede namens LTO Nederland nam Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland deel aan het gesprek. Hij ging daarbij in op werkgeverschap, goede huisvesting en gecertificeerde uitzendbureaus. Het gesprek was naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Roemer (Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten). Leden van de Kamercommissie hadden behoefte om ook zelf van ketenpartners te horen op welke wijze zij het functioneren van de uitzendbureaus zien. Het rondetafelgesprek is via deze link terug te zien.

glastuinbouw-26

Goede huisvesting
Ter voorbereiding stuurden de werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland samen een position paper in. Glastuinbouw Nederland heeft contact met LTO Nederland gelegd om de breedte te laten zien van de gekozen aanpak. LTO Nederland heeft in samenwerking met ander land- en tuinbouworganisaties, waaronder ook Glastuinbouw Nederland, het zogenoemde 10-puntenplan opgesteld.

Peter Loef benadrukte in het gesprek het belang van goede huisvesting. “Het is namelijk altijd de vraag hoeveel spreektijd je krijgt. Ik heb ingezoomd op de scheiding tussen werken en wonen. Ja, er zijn situaties waarin er sprake is van misbruik. Die keuren wij uiteraard af. Maar goede huisvesting regelen is juist nu ook een onderscheidend aspect om mensen te werven. Voorkom ook het risico dat internationale werknemers zelf op zoek moeten naar huisvesting en ze daarmee vele malen kwetsbaarder worden dan nu het geval lijkt te zijn.”

Certificering
Peter Loef deed ook een oproep om bij de invoering van een verplichte certificering van uitzendbureaus, de opgebouwde kennis en ervaring van de SNA (Stichting Normering Arbeid) mee te nemen en niet iets nieuws op te zetten. “Benut wat in vijftien jaar bij SNA is gerealiseerd. Met  het land- en tuinbouw brede 10-puntenplan nemen wij onze verantwoordelijkheid en roepen de Inspectie SZW op om vooral dáár te inspecteren waar er échte problemen zijn”, aldus Peter Loef.

De verkregen informatie nemen de commissieleden mee naar de vervolgoverleggen. Op 7 juli is er een commissiedebat over het onderwerp Arbeidsmigratie. Daar rapporteert Minister Koolmees over de voortgang op de adviezen van het Aanjaagteam.

Lees hier het position paper van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland