Werkgeversjournaal april

  • Arbeid en werkgeverschap
  • Toekomstgericht ondernemerschap

Dit Werkgeversjournaal gaat over werken met Oekraïners, het aanvragen van een BSN en de toeslagen voor het werken op feestdagen. Het thema boeien en binden wordt uitgelicht en de veelgestelde vraag gaat over het voorkomen van een overschot aan vakantiedagen.

Presentatie: Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw)

Sprekers: Eric Douma (portefeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs LTO Nederland) en Marco Bellekom (adviseur Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw)