Asbest verwijderen

Wij zetten ons in voor een realistisch en risicogericht asbestbeleid, waarbij bescherming van de gezondheid voor ons allemaal voorop staat.

Over dit dossier

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Een groot probleem met risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving.

Volgens de regering moet in 2024 al het asbest dat in boerenbedrijven verwerkt is, verwijderd zijn. Daarom maken wij ons samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea sterk voor een asbestvrije en -veilige agrarische sector.

Met het ‘LTO Stimuleringsprogramma asbestveilige sector in 2024’ willen de samenwerkende partijen het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Door het geven van onafhankelijk advies en voorlichting, het lobbyen voor verbeteren van saneringstrajecten bij organisaties en overheid en het goedkoper maken van sanering door technologische innovaties.

Wij zetten ons in op de volgende aspecten:

  • risicogericht saneren; derhalve afwaardering risicoklasse voor de sanering van daken.
  • stimuleren sanering daken op een voor een ondernemer ‘natuurlijk’ moment.
  • sanering waar mogelijk koppelen aan energiedoelstelling.
  • financiële ondersteuning voor de sanering van daken.

Een realistisch asbestbeleid, waarin bescherming van de gezondheid van mensen voorop staat is voor ons allemaal van belang. Voor LTO Noord leden, agrarische ondernemers in NL en voor de burgers/samenleving.

Voortgang

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.