Boer aan het Roer

Het doel van dit project is om veehouders in de Gelderse Vallei te helpen een impuls te geven aan de verduurzaming van hun bedrijf.

Over dit project

Met Boer aan het Roer – onderdeel van de Regio Deal Food Valley – testen we met veehouders, regionale partners en Rijksoverheid ruim 40 innovaties en concepten die bijdragen aan een circulair en eerlijk voedselsysteem. Dit doen we in de ‘Proeftuin’ bij 70 deelnemende veehouders. We delen kennis en ervaringen met de gehele veehouderijsector. 

Lees meer op onze projectwebsite ‘Boer aan het Roer’.

Kennis van de nieuwste ontwikkelingen

Samen met onze deelnemende veehouders nemen we in dit project kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verdienmodellen, emissiereductie, bodem- en waterkwaliteit en circulair veevoer. Dat doen we door innovaties te testen op het boerenerf en trainingen te geven over verdienconcepten.

akkerbouwer-9

Economisch sterke en toekomstbestendige agrarische sector

Onze sector staat voor uitdagingen op het gebied van onder meer emissie, energie en circulariteit. Met ons project Boer aan het Roer werken we gezamenlijk aan die uitdagingen voor een economisch sterke en toekomstbestendige agrarische sector.

Akkerbouwer-52

Duurzaam en gezond voedselsysteem

Onze deelnemers delen hun kennis en ervaringen met andere boeren en tuinders om te inspireren en het netwerk van een duurzaam en gezond voedselsysteem verder neer te zetten. Een voedselsysteem waar gezond eten wordt geproduceerd voor een eerlijke prijs én met aandacht voor onze omgeving is in het belang van ons allemaal.

vollegrondsgroenteteelt-45

Resultaten

LTO Noord wil een voortrekkersrol vervullen om de sector zichzelf op onderdelen te laten verbeteren. Dit doen wij samen met betrokken partners. Met Boer aan het Roer rollen we succesvolle pilots uit tot praktijkrijpe en betaalbare innovaties voor de gehele markt. We nemen kennis van de nieuwste innovaties en richten ons bedrijf in met het oog op de toekomst en met een passend verdienmodel. 

November 2020: De Proeftuin is van start gegaan en de eerste pilots zijn in gang gezet.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Ben je veehouder en wil je een pilot draaien of heb je een goed idee om te laten testen in de Proeftuin?