"Kom maar eens kijken in regio FoodValley", zegt veehouder Art over Boer aan het Roer

  • Boer aan het roer
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Gelderse Vallei
  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Water en bodem in balans

'Zie wat wij hier doen, leer met ons mee en pas daar je wetgeving op aan zodat we echt wat kunnen bereiken'. Dat zegt veehouder en LTO Gelderse Vallei-bestuurder Art Wolleswinkel die zijn ervaringen met het project Boer aan het Roer graag wil delen met beleidsmakers.

Binnen Boer aan het Roer – onderdeel van de Regio Deal Food Valley – testen we met veehouders, regionale partners en Rijksoverheid ruim 40 innovaties en concepten die bijdragen aan een circulair en eerlijk voedselsysteem. Dit doen we in de ‘Proeftuin’ bij 70 deelnemende veehouders. We delen kennis en ervaringen met de gehele veehouderijsector. De eerste pilots zijn november 2020 van start gegaan. Ben jij ook zo benieuwd naar de activiteiten en ervaringen van ondernemers en onderzoekers? Kijk dan hier

Beginnen bij de bodem

Binnen de Regio Deal Foodvalley wordt op verschillende manieren aan een betere bodemkwaliteit gewerkt. Het gaat daarbij enerzijds om het vergroten van kennis, onder meer via cursussen en leertafels, anderzijds om het uitproberen van nieuwe concepten. Zo leerden ruim 100 boeren via de gratis Bodemcursus van Boer aan het Roer hoe de bodem leeft en werkt, hoe daar meer inzicht in wordt verkregen en aan welke knoppen kan worden gedraaid. Er waren ook Leertafels waar boeren leerden over kruidenrijk grasland: het inzaaien en behouden van kruiden in het grasland. In de zogeheten Whitepaper staan alle ervaringen en activiteiten die binnen het project zijn (op)gedaan. 

Vertrouwen in de regio

Voor Art Wolleswinkel, veehouder in Renswoude, bestuurder Gelderse Vallei en deelnemer aan Boer aan het Roer was het samen stappen zetten in de regio waardevol. Hij zegt: 'Je komt het verst door samen op basis van vertrouwen stappen te zetten. Ik merk heel sterk hier in de regio dat het vertrouwen groeit tijdens het proces en dat je ziet dat je gezamenlijk wat bereikt.'

Video en samenvatting 

Ben jij benieuwd naar de ervaringen van de boeren en tuinders in de FoodValley? Bekijk de samenvatting en video hier

Regiodeal FoodValley 

De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Samen werken ze aan Toekomstbestendige landbouw, Gezonde voeding voor iedereen en het versterken van de Kennis en innovatiekracht in de regio. De Regio Deal Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Daarmee werken we tegelijkertijd aan welzijn en welvaart voor onze inwoners.