Demodag Doorzaaien kruidenrijk grasland

  • Boer aan het roer
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Biodiversiteit
  • Melkveehouderij
  • Gelderse Vallei

Ervaringen horen van boeren met het doorzaaien van kruidenrijk grasland? Op 18 juli doen de zeven deelnemers aan de pilot van Boer aan het Roer hun verhaal in Lunteren tijdens de Demodag Doorzaaien Kruidenrijk grasland.

16B9059

Binnen de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ hebben zeven boeren hun gras met verschillende mengsels doorgezaaid en gemeten welke en hoeveel kruiden er daadwerkelijk opkwamen. De resultaten van de eerste doorzaai kun je bekijken op 18 juli. En je maakt kans op het gras doorzaaien van een perceel. 

In deze pilot wordt bekeken wat het effect van het doorzaaien is op de bodem en het bodemleven. Inmiddels zijn we hiermee nu anderhalf jaar bezig en graag delen we de resultaten van de eerste doorzaai met u. Aanwezig zijn? Meld je dan via de website Boer aan het Roer

Beworteling

Om je alvast enthousiast te maken: kruidenrijk grasland is zeer divers, ook qua beworteling. De dieper wortelende kruiden zorgen voor een verhoging van het organische-stofgehalte en diversiteit aan bodemleven. De bodem wordt minder droogte- en uitspoelingsgevoelig, mineralen worden beter opgenomen en het ruwvoer smakelijker.

Uitbreiding

En er is goed nieuws: het waterschap Vallei en Veluwe breidt de pilot uit en stelt boeren in de gelegenheid om kosteloos uw perceel door te zaaien met kruiden. Er is zeker ruimte om 100 hectare in de regio Foodvalley door te zaaien! Lees er hier meer over. 

Interesse?

Noteer vast maandag 18 juli van 13.00 tot 15.30 uur in uw agenda. Tijdens deze bijeenkomst in Lunteren ontvang je informatie over de eerste doorzaai en hoort je meer over de volgende pilot. Aanmelden kan via het formulier op de website Boer aan het Roer.