Wat zijn jouw ervaringen met kruidenrijk grasland?

  • Boer aan het roer
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Gelderse Vallei
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Via de kruidenactie van Regiodeal Foodvalley konden deelnemers in totaal 130 hectare kruiden inzaaien. Dat is inmiddels een jaar geleden. Daarom wordt 7 september een evaluatiebijeenkomst gehouden waarin we onze ervaringen met het zaaien van kruidenrijk grasland delen.

Hoe zijn de kruiden bij jou opgekomen? Wat heb je aan je management aangepast? Wat ging goed en wat kan beter? Met elkaar hebben we via Regiodeal Foodvalley 130 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid dus genoeg ervaringen om te delen. Ook als je niet hebt meegedaan, maar wel nieuwsgierig bent naar de ervaringen van anderen met kruidenrijk grasland ben je welkom!

Je bent welkom op donderdag 7 september van 20.00 tot 22.00 uur in Lunteren. Geef je hier op. 

Tips bij extreme weersomstandigheden

Pieter Struyk van het Louis Bolk instituut komt vertellen wat hij dit jaar landelijk zag gebeuren op het gebied van kruidenrijk grasland. Ook heeft hij tips hoe we met extreme weersomstandigheden kunnen omgaan en toch kruiden op te laten komen én te behouden.