Online oriëntatiebijeenkomst voor agroforestry en notenteelt in de provincie Utrecht

  • Duurzame landbouw met natuur
  • Utrecht
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Notenteelt en agroforestry

Op woensdagavond 15 december vanaf 20:00 uur wordt een online oriëntatiebijeenkomst georganiseerd over agroforestry en notenteelt in de provincie Utrecht.

Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met de bedrijfsvoering, dit biedt kansen voor het agrarisch verdienmodel. Tijdens deze bijeenkomst (via Zoom) wordt dieper ingegaan op notenteelt en komen mogelijkheden in de provincie Utrecht aan bod.

Aanmelden kan via deze link!

Agroforestry en notenteelt

Bij agroforestry worden houtige meerjarige gewassen met de bedrijfsvoering gecombineerd, dit kan op meerdere manieren bijdragen aan het agrarisch verdienmodel. Het zorgt voor een nieuwe inkomstenstroom, het heeft een positief effect op eenjarige gewassen en brengt producten voort (bijvoorbeeld notenteelt).

Tijdens deze online oriëntatiebijeenkomst ligt de focus op notenteelt, denk hierbij aan de teelt van walnoten, hazelnoten en tamme kastanjes.

Provincie Utrecht

Ter aanvulling op de presentatie over agroforestry en notenteelt komt ook het beleid van de provincie Utrecht aan bod, denk hierbij aan een subsidieregeling voor plantmateriaal en het faciliteren van gemeenten met vergunningen. Ook wordt nader ingegaan op het Netwerk Agroforestry en Voedselbossen dat in 2019 in de provincie Utrecht is opgezet. Verder wordt kort toegelicht hoe een duurzaam bedrijfsplan ondernemers helpt met de integratie van agroforestry en notenteelt in hun bedrijfsvoering.

De bijeenkomst, onderdeel van het project 'Duurzame landbouw met natuur', wordt georganiseerd via Zoom en is een initiatief van Natuur en Milieu Utrecht, Provincie Utrecht, LaMi en LTO Noord. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, de bijeenkomst is zowel voor leden van LTO Noord als niet-leden.