Project ‘Duurzame bedrijfsplannen’ voldoet aan verwachtingen

  • Duurzame landbouw met natuur
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Utrecht
  • Biodiversiteit

Een gezondere bodem, meer wateropslag of het verbeteren van de biodiversiteit op en rondom het bedrijf. Met een of meerdere hulpvragen met betrekking tot duurzaamheid meldden een aantal Utrechtse agrarische ondernemers zich aan voor het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’.

overijssel-30

Ondertussen hebben bijna 30 deelnemers deelgenomen aan de evaluatie van dit project, waarbij het project het rapportcijfer 7,4 kreeg. We spraken hierover met Kirsten Snels, projectleider bij LTO Noord en kartrekker van ‘Duurzame bedrijfsplannen’.

Bevindingen

Welke verwachtingen hadden deelnemers vooraf? 
Kirsten zegt hierover: “De meerderheid wilde weten hoe zij hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen of had een of meerdere specifieke hulpvragen met betrekking tot duurzaamheidsaspecten. Denk hierbij aan: het verbeteren van de bodem, meer eiwit van eigen land of natuurinclusieve bedrijfsvoering. Ook valt op dat een aanzienlijke groep deelnemers geen verwachtingen had en graag een algehele ‘bedrijfsscan op duurzaamheid’ wilde laten uitvoeren.” 

“Ik vind het leuk om te zien dat de verwachting van de meeste deelnemers is uitgekomen”, vervolgt Kirsten.

Wat vinden deelnemers van het afgeleverde bedrijfsplan?
“Bij meer dan de helft van de deelnemers heeft het plan aan de verwachtingen voldaan, zij zijn hiermee goed op gang geholpen of het was precies waar ze naar op zoek waren. Wat we voornamelijk terugkregen was dat het bedrijfsplan voor inspiratie en een stukje bewustwording zorgde”, aldus Kirsten. 

“Er waren deelnemers die ook een uitgebreidere financiële onderbouwing verwachtten van de ondernemingsvraag. Naar aanleiding van deze verwachting gaan we onderzoeken of we een financiële onderbouwing in de toekomst kunnen integreren in de duurzame bedrijfsplannen.” 

“Het gros van de deelnemers geeft aan het bedrijfsplan hen goed op weg heeft geholpen, daar ben ik erg blij mee”, aldus Kirsten. “Sommigen geven daarnaast aan dat het plan precies past bij hun zoektocht. Uiteraard zijn er ook deelnemers die het duurzaam bedrijfsplan slechts gedeeltelijk kunnen toepassen.”

Een deelnemer zegt hierover: “Er is goed op maat gekeken wat ik binnen ons bedrijf kan doen. Ook nuttig voor anderen. En: dit geeft inzicht en goede ideeën waar je zelf niet aan denkt.” Een andere deelnemer geeft aan: “Hier kan ik wel wat mee, maar het heeft nog wel meer onderzoek nodig.”

Wat vinden deelnemers van het advies?
Hierover zegt Kirsten: “Een ruime meerderheid geeft aan iets aan het advies te hebben gehad. In de meeste gevallen gaf het advies goed antwoord op de vragen, waarbij een flink aantal adviezen zelfs direct tot uitvoering zijn gebracht. Jammer genoeg bleek voor enkele deelnemers dat hun wensen niet voldoende uitvoerbaar of rendabel waren.”

Wat heeft het opgeleverd?
“De duurzame bedrijfsplannen leverden ons voornamelijk inzichten op”, vervolgt Kirsten. “Het geeft concrete denkrichtingen voor een duurzamer bedrijf, ook zijn er maatregelen genomen voor de biodiversiteit en is het kostenneutreaal uit te voeren.”

“Er is minder erfafspoeling, minder vertrapping en het oppervlaktewater is schoner. Uilen en een torenvalk broedden in de geplaatste broedkasten en we zien meer weidevogels (o.a. broedparen kievit). De eiwitvoorziening is verbeterd, wat bij kan dragen aan betere technische en financiële resultaten. Ook zijn er mooie bloemen / kruidenrijke stroken aangelegd, de suggesties om het ook op minder voor de hand liggende plekken te doen (langs wegen of moeilijk bewerkbare hoekpunten in het maïsveld) werden zeer gewaardeerd.”

Aanmelden

Ben je agrarisch ondernemer in provincie Utrecht en heb je ook interesse in een duurzaam bedrijfsplan? Meld je dan aan door een mail te sturen naar duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of laat je gegevens achter via deze link. Deelname is kosteloos en er wordt een vrijblijvend advies opgesteld waarbij 1 gratis extern advies ingewonnen kan worden.

Over Duurzame bedrijfsplannen

Het project Duurzame bedrijfsplannen is onderdeel van het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’, waarbij we zoeken naar slimme maatregelen op agrarische bedrijven voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen: LTO Noord, Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts particulier grondbezit (UPG), Gezamenlijke collectieven Utrecht, Landschap erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten (NM) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)