Utrecht / 26 september: Excursie ‘Verdienmodellen op Veen’

 • Duurzame landbouw met natuur
 • Toekomstgericht ondernemerschap
 • Biodiversiteit
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
 • Utrecht
 • Notenteelt en agroforestry

Op 26 september organiseren we een excursie ‘Verdienmodellen op Veen’ voor agrarische ondernemers in de provincie Utrecht.

waterbeheer-03

Bij natuurinclusiviteit op veen denk je al snel aan waterpeilverhoging, plas dras… maar wat betekent dit voor je verdienmodel? Tijdens de excursie gaan we in op de verschillende mogelijkheden en financiële gevolgen van duurzame keuzes op veen. 

Veenweidegebied in Utrecht

De provincie Utrecht bestaat voor ongeveer één derde uit veenweidegebied. Het veenweidegebied is een uniek polderlandschap in Nederland, met kenmerkende vergezichten en weidevogelpopulaties die in het drassige grasland foerageren. 
 
Veengebied is gemakkelijker te bewerken wanneer we het grondwaterpeil laag houden middels drainage. Drainage leidt echter tot verdroging van het veen, waarbij o.a. CO2 vrij komt. Deze negatieve effecten kunnen we tegengaan door te werken met een hoger grondwaterpeil. Tijdens deze excursie vertellen we over de mogelijkheden voor agrarische activiteiten bij een hoger grondwaterpeil en willen we praktische handvaten meegeven.

Programma

 • Vanaf 13:15 uur inloop
 • Welkom, korte toelichting trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur';
 • Rondleiding Hoogwaterboerderij KTC Zegveld;
 • Marieke Leentvaar (Klimaatslim Boeren op Veen) vertelt over de poldergerichte aanpak;
 • Stef Huijgen (Collectief Eemland) vertelt over werken op veen met plas dras en kruidenrijk grasland (ANLb);
 • Kirsten Snels (LTO Noord) vertelt over mogelijkheden voor begeleiding vanuit ‘Duurzame Landbouw met Natuur’;
 • Peter Smit (NMU) vertelt over Valuta voor Veen (verdienmodel);
 • Rond half vier afsluiting / tijd voor discussie en napraten.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier

De excursie vindt plaats op de Hoogwaterboerderij in Zegveld. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de excursie. Neem voor vragen contact op met Isabel Kruisheer (NMU) via i.kruisheer@nmu.nl

KTC Zegveld
Oude Meije 18
3474 KM Zegveld