Hoe Landschap Erfgoed Utrecht en LTO elkaar versterken in dit project

 • Duurzame landbouw met natuur
 • Toekomstgericht ondernemerschap
 • Regio Oost
 • Utrecht
 • Bunnik/Houten
 • Eemland
 • Gelderse Vallei
 • Gooi, Vecht en Amstelstreek
 • Kromme Rijn en Heuvelrug
 • Noord-West Utrecht
 • Woerden eo
 • Zuid-West Utrecht
 • Biodiversiteit

Misschien niet direct een samenwerking waar je meteen aan denkt, maar wel één die goed uitpakt voor zowel boeren als de biodiversiteit in Utrecht. Leon Pors van Landschap Erfgoed Utrecht in gesprek met projectleider Kirsten Snels over project Duurzame Bedrijfsplannen. “Al 40 boeren gingen aan de slag.”

16B9041

Kirsten Snels (LTO Noord): “Boeren met wie we een gratis Duurzaam Bedrijfsplan maken denken bewust na over hoe ze biodiversiteit op en rond hun erf kunnen vergroten en welk verdienmodel daarbij zou passen.”

Leon Pors (Landschap Erfgoed Utrecht): “Ik denk dat boeren zoals zoveel mensen merken dat er vroeger meer insecten en soorten te zien waren dan nu. Het is vervolgens soms lastig om te bepalen wat je kunt doen om de biodiversiteit te vergroten. Dus met Duurzame Bedrijfsplannen werken we enerzijds aan bewustwording en anderzijds geven we boeren met dit project ook handvaten iets te doen.”

Kirsten: ‘De vraag die vaak gesteld wordt door boeren is ‘hoe kan ik maatregelen nemen die het boerenerf vergroenen of goed zijn voor bodem en water, maar die ook bijdragen aan een beter verdienmodel’. Er blijkt best veel mogelijk.’

Leon: “Sterk in dit project vind ik dat er wordt gekeken naar versterking van biodiversiteit, maar ook naar het verdienmodel van de boer. Die combinatie is belangrijk, want anders raakt men niet gemotiveerd. In het plan dat LTO maakt voor de boer wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden voor het nemen van maatregelen of er wordt een kosten- en batenanalyse gemaakt. En het kan en mag ook klein beginnen, bijvoorbeeld met kruidenrijke randjes. Het betekent niet direct een omslag van je bedrijf.’

Kirsten: ‘LTO Noord maakt het bedrijfsplan met een boer, maar we schakelen Landschap Erfgoed Utrecht altijd in voor advies. Was aansluiten bij dit project voor jullie logisch?’

Leon: “Het voelt in ieder geval goed, want wij willen graag met iedere boer samenwerken die werkt aan een toekomstbestendig bedrijf met oog voor het landschap om hem heen. Onze rol in dit project is aan de hand van de Nationale Databank Flora en Fauna ecologisch adviseren over wat je moet doen om bepaalde dier- en plantsoorten weer aan te trekken. Jullie hebben meer oog voor het economisch verdienmodel. Een samenwerking die werkt.”

Kirsten: ‘We delen ook veel verhalen van boeren die juist door meer met de natuur te werken een kostenneutraal verdienmodel creëren voor hun agrarisch bedrijf.”

Leon: “Bijvoorbeeld die boer die op een deel van zijn terrein een bosje heeft aangelegd met vrij snelgroeiende soorten. Eens in de zoveel tijd oogst en versnippert hij de struiken om met de snippers ruige mest in de stal te creëren. Dat rijdt het weer uit over zijn land. Deze boer experimenteert ook volop met kruidenrijke mengsels en heeft een bodemkwaliteit waar je u tegen zegt. Dierenartskosten heeft hij nauwelijks en zijn koeien produceren smakelijke melk.”

Kirsten: “Al veertig boeren in Utrecht hebben een Duurzaam Bedrijfsplan, we hebben nog ruimte voor het maken van meer plannen. Hoe zou je de rest willen overhalen?”

Leon: “Het herinrichten van delen van het agrarisch landschap heeft zoveel voordelen! Bomenrijen, hagen en knotbomenrijen maken het landschap, en dus de directe leefomgeving van de boer een stuk aantrekkelijker. Maar dit soort elementen heeft vooral een directe positieve weerslag op de ecologie. Ze gaan verbindingspaden vormen in het landschap waarlangs tientallen soorten hun ding gaan doen. Soorten, zoals insecten, die ook voor de bedrijfsvoering van de boer uitermate van pas komen. Een win-win situatie in optima forma, lijkt mij.’

Meer informatie 

Een Duurzaam Bedrijfsplan aanvragen? Informeer bij Kirsten Snels via mail of bel naar 06 34 47 49 16. Kijk voor meer informatie over duurzaam ondernemerschap op deze website van Lami.