Wat betekent een natuurinclusieve bedrijfsvoering financieel voor mijn melkveehouderij?

 • Duurzame landbouw met natuur
 • Toekomstgericht ondernemerschap
 • Utrecht

In de provincie Utrecht zoeken we drie melkveehouders die nieuwsgierig zijn naar wat een natuurinclusieve bedrijfsvoering financieel en economisch zou betekenen voor hun bedrijf en daarbij graag hun melkveebedrijf willen laten doorrekenen.

We willen de volgende hoofdvraag beantwoorden: ‘Wat betekent de ontwikkeling naar een natuurinclusieve melkveehouderij voor mij en wat betekent dit voor de economische impact op mijn bedrijf en mijn duurzaamheidsprestaties? 

Deze doorrekening is een activiteit binnen het project ‘Duurzame verdienmodellen’, onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur.

Doorrekening naar een natuurinclusieve melkveehouderij

In het project ‘Duurzame verdienmodellen’ doen we onderzoek naar verdienmodellen die kansrijk zijn voor duurzame landbouw met natuur in Utrecht. Voor een aantal casussen in de melkveehouderij brengt Wageningen Universiteit concreet in beeld wat de ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering betekent, daarom zoeken we 3 melkveebedrijven in Utrecht voor een doorrekening.

Middels de doorrekening brengen we in kaart wat de ontwikkeling naar een (meer) natuurinclusieve melkveehouderij betekent. Zowel voor de ondernemer zelf als voor de economische impact op het bedrijf en de duurzaamheidsprestaties. Uit welke bouwstenen moet het verdienmodel bestaan om mogelijk economisch rendabel te zijn? Wat zijn eventuele barrières en hoe kunnen die worden verkleind of voorkomen?

De economische resultaten voor de natuurinclusieve ontwikkelrichting vergelijken we met wat tot nu toe de gebruikelijke ontwikkelrichtingen zijn, zoals schaalvergroting en intensivering. Voor de duurzaamheidsprestaties kijken we naar de biodiversiteitsmonitor/kringloopwijzer.

De deelnemers

We zoeken 3 agrarische ondernemers die, geheel gratis, hun melkveebedrijf willen laten doorrekenen. Onze voorkeur gaat uit naar:

 • Een ondernemer die nog niet heel veel doet op het gebied van duurzame landbouw met natuur, maar wel geïnteresseerd is open staat voor de mogelijkheden;
 • Middels de doorrekening willen we natuurinclusieve bedrijfsvoering vergelijken met bedrijfsvoering dat gebaseerd is op intensivering en/of schaalvergroting. We kijken naar een combinatie van bouwstenen van natuurinclusieve landbouw om het rendabel te laten zijn. Intensivering met slechts een klein deel natuur is niet wat we zoeken;
 • De ondernemer is bereid cijfers en informatie te delen met de WUR. Dit zijn niet per se de financiële cijfers van het bedrijf, maar eerder cijfers over de bedrijfsvoering. Dit gebeurt in 2 
  keukentafelgesprekken, welke in mei/juni plaatsvinden;
 • De ondernemer is bereid om de uitkomsten te delen/communiceren naar de omgeving;
 • We zoeken 1 ondernemer op klei, 1 ondernemer op zand en 1 ondernemer op veen;
 • De ondernemer is woonachtig/gevestigd in de provincie Utrecht.

 

Aanmelden

Aanmelden voor een doorrekening kan via het onderstaande formulier.

"Uw gegevens worden verzameld bij Natuur en Milieu Utrecht en zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van dit project en een eventueel vervolgproject, om u op de hoogte te houden of om contact met u op te nemen indien u hebt aangegeven aan een van de activiteiten te willen deelnemen. Uw gegevens zullen alleen gedeeld worden met partners en uitvoerders van dit project indien dit nodig is voor een goede uitvoering. Indien u vragen hierover heeft of bezwaar wilt maken tegen een bepaalde verwerking, kunt u dat kenbaar maken op dlmn@nmu.nl.

U heeft de volgende rechten:

• het recht op informatie over de verwerkingen;

• het recht op inzage in uw gegevens;

• het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

• het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;

• het recht op beperking van de gegevensverwerking;

• het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

• het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);

• het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

• het recht om een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

Aanmeldformulier duurzame verdienmodellen