Goede opkomst webinar notenteelt en agroforestry Utrecht

 • Duurzame landbouw met natuur
 • Utrecht
 • Toekomstgericht ondernemerschap

Op 15 december 2021 organiseerden we een webinar over notenteelt en agroforestry. Tijdens dit webinar gingen we specifiek in op mogelijkheden in de provincie Utrecht. De organisatie is erg blij met de opkomst, er waren ruim 50 (voornamelijk Utrechtse) deelnemers aanwezig.

Agroforestry en notenteelt

Bij agroforestry worden houtige meerjarige gewassen met de bedrijfsvoering gecombineerd, dit kan op meerdere manieren bijdragen aan het agrarisch verdienmodel. Het zorgt voor een nieuwe inkomstenstroom, het heeft een positief effect op eenjarige gewassen en brengt producten voort (bijvoorbeeld notenteelt).

De sprekers

Tijdens het webinar waren vier sprekers aanwezig die vanuit hun project of organisatie de deelnemers voorzagen van relevante informatie. De sprekers:

 • Isabel Kruisheer (Natuur en Milieu Federatie Utrecht / NMU)
 • Michaela van Leeuwen (LTO Noord)
 • Kirsten Snels en Sjoerd Pietersen (LTO Noord)
 • Jos Geenen (Provincie Utrecht) 

Het webinar

Isabel Kruisheer (NMU) trapte het webinar af en vertelde over het ‘Netwerk Agroforestry en Voedselbossen’ dat in 2019 is opgezet. Ook vertelde ze over de activiteiten van Natuur en Milieu Federatie Utrecht op het gebied van agroforestry. 

Een korte introductie over agroforestry als agrarische activiteit werd gegeven door Michaela van Leeuwen (LTO Noord). Zij vertelde onder andere over verschillende toepassingen en systemen van agroforestry, toepassingen binnen de agrarische bedrijfsvoering en ze vergeleek agrofestry met andere natuurinclusieve maatregelen. Vervolgens ging ze dieper in op notenteelt en de verschillende keuzes die je hierbij als ondernemer kunt maken.

Kirsten Snels en Sjoerd Pietersen (LTO Noord) vertelden over hun project ‘Duurzame bedrijfsplannen’. Utrechtse ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen of biodiversiteitswinst willen behalen kunnen een duurzaam bedrijfsplan aanvragen. Indien gewenst kunnen kansen voor agroforestry en notenteelt meegenomen worden in het plan.

Tot slot vertelde Jos Geenen (Provincie Utrecht) meer over mogelijkheden en initiatieven in de provincie Utrecht, denk hierbij aan: ontheffingen van de herplantplicht, subsidieregelingen voor plantmateriaal en agroforestry als invulling voor Kleine Landschapselementen.

Over ‘Duurzame landbouw met natuur Utrecht’

Het webinar is onderdeel van het Trajectplan 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht', een samenwerking tussen verschillende landbouw- en natuurorganisaties. LTO Noord, Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap, Natuur en Milieu Utrecht (NMU) werken samen aan diverse deelprojecten op verschillende schaalniveaus.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

 • Isabel Kruisheer: i.kruisheer@nmu.nl
 • Michaela van Leeuwen: mavleeuwen@ltonoord.nl
 • Kirsten Snels: ksnels@ltonoord.nl
 • Jos Geenen: jos.geenen@provincie-utrecht.nl