Terugkijken webinars: 'Laat de natuur het werk doen'

  • Duurzame landbouw met natuur

Hoe kun je als veehouder, akkerbouwer of fruitteler optimaal samenwerken met de natuur? Op zo’n manier dat de planten, de dieren én je bedrijf er allemaal van profiteren? Over die vragen heeft het Trajectplan 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht' in het najaar van 2020 vier online bijeenkomsten georganiseerd die ook terug te kijken zijn.

vollegrondsgroenteteelt-124

Deel 1 – De bodem
De eerste webinar begon bij de basis van de landbouw: de bodem. Nick van Eekeren (Louis Bolk instituut) vertelt hoe je erachter komt met wat voor bodem je te maken hebt. En vervolgens hoe je die bodem gezond kunt houden. Kijk de bijeenkomst terug!  

Deel 2 – Kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland is een ‘hot item’, ook in Utrecht. Maar waarom? Wat doet het voor bijvoorbeeld diergezondheid of biodiversiteit? En hoe maak je grasland eigenlijk kruidenrijk? Daarover ging de tweede bijeenkomst van 'Laat de natuur het werk doen' met Jan-Paul Wagenaar (Louis Bolk instituut). Daarnaast is gekeken naarde  actuele uitvoering van de Utrechtse pilotprojecten van DLV. Kijk de bijeenkomst terug!

Deel 3 – Voedselbossen
Woensdagavond 11 november was de derde webinar van het vierluik webinars 'Laat de natuur het werk doen'. Dit keer stond het gebruik van bomen en bossen in combinatie met landbouw centraal; beter bekend als agroforestry of voedselbossen. In het webinar was eerst Evert Prins van het Louis Bolk instituut aan het woord. Hij vertelde  meer over verschillende agroforestry systemen en de voor- en nadelen daarvan. Een inkijkje in de praktijk kregen we van Ron van Zandbrink, die op in Stoutenburg begonnen is met het aanplanten van bomen en heggen op en rondom zijn melkveebedrijf. Nieuwsgierig geworden? Kijk de bijeenkomst terug

Deel 4 – Veenweide
Hoe ga je als boer om met bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen en andere uitdagingen in het veenweidegebied? Hoe kunnen we blijven boeren in het veenweidegebied? Samen met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)  en de Hoogwaterboerderij uit Zegveld zijn deze vragen besproken in het webinar: ‘Blijven boeren in het veenweidegebied’ Kijk de bijeenkomst terug!

Laat de natuur het werk doen
De online bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht', een samenwerking tussen LTO Noord en andere landbouw- en natuurorganisaties. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.