Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Ons standpunt is dat het GLB budget gebruikt moet worden om boeren en tuinders te helpen toekomstbestendig te blijven in internationale markten, binnen de maatschappelijke randvoorwaarden zoals klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Over dit dossier

Het beleid voor de land- en tuinbouw in Nederland is sinds de jaren 60 voor het overgrote deel Europees beleid. Boeren en tuinders worden door het GLB geholpen concurrerend te blijven in internationale markten. Bovendien zorgt het GLB voor een inkomensvangnet bij kritische gebeurtenissen, zoals geopolitieke spanningen, extreem weer en uitbraken van ziekten.

Bescherming voedselveiligheid en diergezondheid

Het GLB kent strenge randvoorwaarden, zoals voor de bescherming van voedselveiligheid en diergezondheid. Tevens kent het GLB instrumenten die boeren en tuinders helpen bij het beheer van het agrarische cultuurlandschap en het milieu, zoals door agrarisch natuurbeheer en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer -LINK WEBSITE. Vanaf 1 januari 2023 gaat een nieuw GLB van start. De gesprekken hierover lopen in Brussel, Den Haag en in iedere provincie. Vóór eind 2021 moet Nederland de plannen indienen voor goedkeuring door Brussel. De Europese  “Green Deal” ambities moeten van de Europese Commissie vertaald worden in een Nationaal Strategisch Plan (NSP). 

GLB betalingen voor boeren en tuinders Nederland ontvangt jaarlijks ongeveer 800 miljoen euro van de Europese Unie, waarvan een groot deel wordt ingezet voor directe betalingen aan boeren en tuinders. 45.000 Nederlandse boeren en tuinders ontvangen jaarlijks betalingen uit het GLB. Gemiddeld gaat het om ruim 15.000 euro per jaar. 
Andere regelingen vanuit het GLB Ook regelt het GLB betalingen voor agrarisch natuurbeheer, jonge agrariërs, waterbeheer (DAW), de brede weersverzekering, innovatie, investeringen en crisisinstrumenten.  
Betaalbaar voedsel voor ons allemaal Het GLB draagt bij aan veilig en betaalbaar voedsel voor ons allemaal.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.