Het Beste Idee van Varkensland 

Het doel van dit project is het verduurzamen van de Nederlandse varkenssector door nieuwe innovatieve ideeën te verzamelen en om te zetten in daadwerkelijke haalbaarheidsprojecten.

Over dit project

De Nederlandse varkenshouderij is volop in beweging. Er is veel maatschappelijke druk om te veranderen naar een diervriendelijker, transparanter en duurzamer productiesysteem. Ons project ‘Het Beste Idee van Varkensland’ is een onafhankelijk evenement voor de varkenshouderij, gericht op innovatie, samenwerking en verbinding. Juist doordat de sector grote uitdagingen kent, is het zaak de innovatieve dadendrang van de varkenshouderij zichtbaar te maken. 

Lees meer op onze projectwebsite: ‘Het Beste idee van Varkensland’.

 

Bedenken, uitwerken en presenteren van een innovaties

Bij 'Het Beste Idee van Varkensland' gaat het om het bedenken, uitwerken en presenteren van een idee of innovatie waarmee de Nederlandse varkenshouderij een toekomstgerichte en positieve impuls krijgt.

varkenshouderij-21

Betere beeldvorming naar consument en burger

'Het Beste Idee van Varkensland' gaat om het creëren van een positieve flow binnen de varkenssector en een betere beeldvorming naar consument en burger.

varkenshouderij-149

Zichtbaarheid Nederlandse varkenshouderij

Het Beste Idee van Varkensland heeft invloed op de varkenshouderij, op de samenleving en op onze partners. Het vergroot de zichtbaarheid van onze sector en voor jou als deelnemer van het project is het een kans om jouw innovatie of idee voor de varkenshouderij uit te werken en te presenteren waarmee de Nederlandse varkenshouderij een toekomstgerichte en positieve impuls krijgt.

varkenshouderij-45

Resultaten

Dit van oorsprong Overijsselse initiatief is in 2019 voor het eerst landelijk uitgerold. Naast het verduurzamen van de Nederlandse varkenssector beoogt Het Beste Idee van Varkensland ook om het publiek te informeren over de ontwikkelingen in de sector. In 2016 nam VKON, Coöperatie Varkensartsen en Provincie Overijssel het initiatief voor deze wedstrijd.

5 innovatieve ideeën tot uitvoering gebracht

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in