Dit is het thema van Het Beste Idee van Varkensland 2021: Oog op de toekomst

  • Het Beste Idee Van Varkensland
  • Varkenshouderij

Oog op de toekomst: dat is het thema van de zesde editie van de wedstrijd Het Beste Idee van Varkensland. Met dit thema wil de organisatie benadrukken dat het inspelen op de uitdagingen van deze tijd vraagt om toekomstgericht te blijven ondernemen.

varkenshouderij-21

Van groot tot klein, iedere innovatie kan toekomstbepalend zijn. Het Beste Idee van Varkensland zoekt naar mooie, soms nog kleine, ideeën die kleur geven aan het toekomstperspectief van de Nederlandse varkensboer. Het project ondersteunt de vijf meest kansrijke ideeën of innovaties bij het realiseren en in de praktijk brengen er van.

Bijdrage aan innovatie
LTO Noord Fondsen is sinds drie jaar ambassadeur en samenwerkingspartner van ‘Het Beste Idee Van Varkensland’. Door dit project te steunen, wil LTO Noord bijdragen aan innovaties die zorgen voor een positieve schwung in de varkenshouderij. 

Ideeën gezocht voor de varkenshouderij van morgen
Gezien de thema’s en uitdagingen die op de varkenshouderij afkomen,
is voor de wedstrijd van 2021 gekozen voor het thema ‘oog op de toekomst’. Ben jij een pioniers of voorloper die met je idee of innovatie de varkenshouderij helpt innoveren?

Idee indienen voor 1 november
Als jij een idee hebt hoe de varkenshouderij zich kan verbeteren of toekomstproof kan maken, dien dan voor 1 november je idee online in via www.hetbesteideevanvarkensland.nl.

Finale 9 december
Uit alle inzendingen worden vijf ideeën geselecteerd voor de finale. De finalisten krijgen de kans om deel te nemen aan het Varkensland innovatie programma met diverse masterclasses. Uiteraard dingen ze mee naar de titel 'Het Beste Idee van Varkensland 2021' tijdens de finale op donderdagavond 9 december 2021.

Meer informatie
www.hetbesteideevanvarkensland.nl