Internationaal

Wij zetten ons in om de belangen van Nederlandse boeren en tuinders goed op de kaart te zetten bij de Europese instituties. Wij staan positief tegenover handelsverdragen met als voorwaarde dat deze bestaan uit gelijke standaarden binnen en buiten Europa en adequate bescherming van sectoren die kwetsbaar zijn.

Over dit dossier

Nederlandse boeren en tuinders zijn hoogproductief en efficiënt en lopen voorop als het gaat om bijvoorbeeld (alternatieven voor) gewasbescherming, bodembeheer, diergezondheid en dierenwelzijn en nieuwe technologieën. De Nederlandse land- en tuinbouw vervult dan ook een belangrijke rol in het tegengaan van honger en armoede en kan een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (Agenda 2030) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Onze inzet is gericht op een sterke EU en interne markt en goede handelsrelaties met derde landen. Wij zijn daarom -onder voorwaarden- voorstander van handelsverdragen en een sterk internationaal landbouwnetwerk. Internationale handel moet fair zijn en rekening houden met de eisen die Europa stelt aan productiestandaarden.

Wat betekent het voor jou als lid Nederland is de één-na-grootste voedselexporteur ter wereld. Meer dan 2/3 van wat de Nederlandse boeren en tuinders produceren wordt geëxporteerd, waarvan het grootste deel binnen de Europese Unie (EU). Naast voedsel is het Nederlandse agrifood complex goed voor nog vele miljarden aan kennis, veredelingsmateriaal en nieuwe technologieën die over de hele wereld ingezet worden. De Nederlandse land- en tuinbouw levert daardoor een belangrijk aandeel aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (Agenda 2030). 
Dit betekent het voor de agrarische sector Een concurrerende internationale handelspositie is voor de Nederlandse land- en tuinbouw van levensbelang. De agrarische sector is afhankelijk van een goed functionerende EU en interne markt. Samen met LTO Nederland zetten wij ons in om de belangen van Nederlandse boeren en tuinders goed op de kaart te zetten bij de Europese instituties. Samenwerken met collega’s uit andere EU landen is hierbij essentieel om tot praktische en goed uitvoerbare wet- en regelgeving te komen voor ons allemaal. 
Dit betekent het voor de samenleving De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geprezen om haar kennis, expertise en innovatieve oplossingen als het gaat om de productie van voedsel en groen. Nederland is de één-na-grootste voedselexporteur ter wereld. Meer dan 2/3 van wat de Nederlandse boeren en tuinders produceren wordt geëxporteerd, waarvan het grootste deel binnen de Europese Unie (EU). Naast voedsel is het Nederlandse agrifood complex goed voor nog vele miljarden aan kennis, veredelingsmateriaal en nieuwe technologieën die over de hele wereld ingezet worden. 

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.