Verbod export bloembollen en boomkwekerijproducten naar Rusland

  • Internationaal
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Bollenteelt
  • Bomen en vaste planten

Op 8 april kondigde de EU een nieuw sanctiepakket aan. Hieronder vallen ook bloembollen en boomkwekerijproducten.

vollegrondsgroenteteelt-20

Er geldt per direct een exportstop. Uitgezonderd zijn contracten die voor 9 april zijn afgesloten, die mogen tot 10 juli a.s. worden uitgeleverd. LTO brengt de impact op haar leden in kaart, ondernemers met vragen kunnen zich voor informatie wenden tot het informatieloket van de RVO.

Kwekers en telers zijn bezorgd over de gevolgen van de oorlog voor Oekraïne, en denken tegelijkertijd na over de potentiële impact op Nederland en op het eigen bedrijf. Uiteraard zitten ondernemers nooit te wachten op sancties, maar als de internationale situatie daartoe aanleiding geeft is het altijd aan het bedrijfsleven om aan een door de politiek vastgesteld sanctiepakket te voldoen.

De officiële Verordening van de sanctiemaatregel is op de website van de EU te vinden. In de bijlagen, op de zelfde pagina te lezen, staan welke zaken onder de sancties vallen. Voor leden van LTO zijn in ieder geval de GN-codes onderaan dit bericht relevant. Ondernemers met vragen over de sancties adviseren we om contact op te nemen met het speciaal daarvoor ingerichte Ondernemersloket sancties Rusland van de RVO.

LTO brengt de impact van de nieuwe sancties op haar leden in kaart. Vanwege eerdere sancties (o.a. met betrekking tot financiële dienstverlening), logistieke problemen en het wegvallen van de vraag in Rusland zal een deel van de gebruikelijke handelsstroom al een andere bestemming hebben gevonden. Afhankelijk van de impact op (deel)sectoren en bedrijven zal moeten worden gekeken naar steun en compensatiemaatregelen.

Bron:

LTO Nederland