Lonend Werken

Ons doel is om de haalbaarheid en het voordeel te onderzoeken als een loonbedrijf de maisteelt en het graslandbeheer overneemt van de melkveehouder.

Over dit project

Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker. Dit moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer en verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit.

Wanneer de verantwoordelijkheid voor ruwvoerwinning en van de grond/landbewerking volledig bij de loonwerker komt te liggen en hiervoor beloond wordt is de verwachting dat er meer aandacht gegeven wordt aan betere benutting van nutriënten, bodemkwaliteit en precisielandbouw. Dat is gunstig voor de boer, maar ook voor de waterkwaliteit,-kwantiteit en bodemleven. Voordeel voor de loonwerker is dat wanneer hij zelf verantwoordelijk is, hij zijn tijd beter kan inplannen met als gevolg betere benutting van zijn mankracht, kapitaal en kennis. 

 

 Het driejarige project Lonend Werken wordt gefinancierd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

De melkveehouder krijgt meer en beter ruwvoer

Drie loonbedrijven en zes melkveehouders in Overijssel zijn in het voorjaar van 2019 een samenwerking gestart, waarbij de loonwerker verantwoordelijk is voor de ruwvoerwinning en de grondbewerking. De melkveehouder krijgt daardoor meer en beter ruwvoer.

veehouder-van-diest-42

De loonwerker kan efficiënter werken

Doordat de loonwerker verantwoordelijk is voor de ruwvoerwinning en de grondbewerking, kan er efficiënter worden gewerkt.

veehouder-van-diest-157

Goed voor ons allemaal

Het project moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer en verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit. En dat is goed voor ons allemaal.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Meer informatie of deelnemen?