Notenteelt en agroforestry

Het doel van dit project is om op het gebied van notenteelt en agroforestry boeren en tuinders helpen hun bedrijf te verduurzamen en een extra inkomstenbron te ontwikkelen. 

Over dit project

Meer biodiversiteit op het boerenbedrijf, een betere bodem- en waterkwaliteit en een extra inkomstenbron voor de boer en tuinder, dat komt samen in de (noten)bomenteelt. In onze projecten over noten en/of agroforestry maak je als boer of tuinder tijdens bijeenkomsten kennis met de voordelen van deze teelt en leer je over teelt- en afzetmogelijkheden. Geïnteresseerd? Klik hier!

Duurzame omgeving voor ons allemaal

Door boeren en tuinders meer kennis te geven over de notenteelt kan een ondernemer besluiten of en hoe notenbomenteelt op zijn bedrijf past. Daardoor dragen we gezamenlijk bij aan een duurzame omgeving voor ons allemaal. 

Meer biodiversiteit op het boerenbedrijf

Met (noten)bomen creëer je meer biodiversiteit op het boerenbedrijf, goed voor insecten en planten. Ook hebben bomen een positieve invloed op de kwaliteit van bodem en water en houden ze CO2 vast en dit gaat gecombineerd met een goed verdienmodel. 

Bestendige inkomstenbron

De vraag naar noten blijft groeien, waardoor de notenteelt een bestendige inkomstenbron kan zijn voor boeren en tuinders in bijvoorbeeld de veehouderij, akkerbouw of tuinbouw.   

vollegrondsgroenteteelt-138

Resultaten

LTO Noord wil een voortrekkersrol vervullen om de sector zichzelf op onderdelen te laten verbeteren. Dit doen wij samen met betrokken partners zoals provincie Gelderland en provincie Overijssel. 

Honderden boeren en tuinders leerden over het planten en onderhouden van notenbomen en het verwerken en afzetten van noten.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Michaela van Leeuwen

Projectleider

Doe mee aan dit project en schrijf je in