Notenteelt en agroforestry

Het doel van dit project is om op het gebied van notenteelt en agroforestry boeren en tuinders helpen hun bedrijf te verduurzamen en een extra inkomstenbron te ontwikkelen. 

Over dit project

Meer biodiversiteit op het boerenbedrijf, een betere bodem- en waterkwaliteit en een extra inkomstenbron voor de boer en tuinder, dat komt samen in de (noten)bomenteelt. In onze projecten over noten en/of agroforestry maak je als boer of tuinder tijdens bijeenkomsten kennis met de voordelen van deze teelt en leer je over teelt- en afzetmogelijkheden.

Wat is agroforestry

Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veehouder). Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering, het is een volwaardige bedrijfstak. De bomen dragen bij aan het verdienmodel, afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen.

Voordelen van agroforestry

Het toepassen van agroforestry in jouw bedrijfsvoering heeft de volgende voordelen:

  • Het zorgt voor een nieuwe inkomstenstroom;
  • Het heeft een positief effect op eenjarige gewassen;
  • Het brengt producten voort in de vorm van vruchten en hout;
  • Bepaalde bomen hebben een goede voederwaarde voor vee;
  • Goed te combineren met uitlopen, bijvoorbeeld voor kippen;
  • Met agroforestry is landbouwgrond minder kwetsbaar voor effecten van klimaatverandering;
  • Bomen en struiken houden koolstof en water vast;
  • Agroforestry is goed voor de biodiversiteit;
  • Agroforestry draagt bij aan een mooiere omgeving.

 

Agroforestry in de noordelijke provincies

Melkveehouders uit de 3 noordelijke provincies onderzoeken binnen de PPS agroforestry binnen klimaatpositieve zuivel met WUR-onderzoekers of en hoe agroforestry (bomenteelt) op het melkveebedrijf past. Heb jij interesse? Of heb je al houtachtige gewassen op je land aangeplant of ben je dit van plan? Doe dan mee! Kijk hier voor meer informatie.

Factsheet: Rassenkeuze voor walnoten

Binnen het project ‘Natuurinclusief met bomen’ is onlangs een factsheet gepubliceerd waarin je de nut en de noodzaak vindt van het maken van een goede rassenkeuze voor walnoten. De factsheet helpt bij het maken van de juiste keuzes, maar geeft ook inzicht in de complexiteit van noten telen.

Duurzame omgeving voor ons allemaal

Door boeren en tuinders meer kennis te geven over de notenteelt kan een ondernemer besluiten of en hoe notenbomenteelt op zijn bedrijf past. Daardoor dragen we gezamenlijk bij aan een duurzame omgeving voor ons allemaal. 

Meer biodiversiteit op het boerenbedrijf

Met (noten)bomen creëer je meer biodiversiteit op het boerenbedrijf, goed voor insecten en planten. Ook hebben bomen een positieve invloed op de kwaliteit van bodem en water en houden ze CO2 vast en dit gaat gecombineerd met een goed verdienmodel. 

Bestendige inkomstenbron

De vraag naar noten blijft groeien, waardoor de notenteelt een bestendige inkomstenbron kan zijn voor boeren en tuinders in bijvoorbeeld de veehouderij, akkerbouw of tuinbouw.   

vollegrondsgroenteteelt-138

Resultaten

LTO Noord wil een voortrekkersrol vervullen om de sector zichzelf op onderdelen te laten verbeteren. Dit doen wij samen met betrokken partners zoals provincie Gelderland en provincie Overijssel. 

Honderden boeren en tuinders leerden over het planten en onderhouden van notenbomen en het verwerken en afzetten van noten.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in