Aan de slag met agroforestry

  • Notenteelt en agroforestry
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Regio Noord
  • Friesland
  • Drenthe
  • Groningen

Melkveehouders uit de 3 noordelijke provincies onderzoeken met WUR-onderzoekers of en hoe agroforestry (bomenteelt) op het melkveebedrijf past. Heb jij interesse?

16B9055

Of heb je al houtachtige gewassen op je land aangeplant of ben je dit van plan?

Doe dan mee en maak gebruik van de kennis en kunde binnen LTO Noord om je verder te helpen met de teelt van bomen.

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Sjoerd van de Meulen via svdmeulen@ltonoord.nl of kijk op de website.