Terugkijken Webinar ‘Agroforestry: kan dit in combinatie met melkveehouderij?’

  • Notenteelt en agroforestry
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Melkveehouderij
  • Biodiversiteit

Dinsdag 16 augustus sprak Michaela van Leeuwen tijdens een LTO Noord webinar over: ‘Agroforestry: kan dit in combinatie met melkveehouderij?' Een interessant en goed bekeken webinar. Net gemist? Je kunt het webinar nog terugkijken!

Tijdens het webinar (Zoom) werd ingegaan op de mogelijkheden van agroforestry voor het verdienmodel en verschillende grondsoorten. Ook het onderzoeksproject ‘PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ krijgt een korte toelichting. Kijk het webinar hier terug. 

Wat is agroforestry

Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veehouder). Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering, het is een volwaardige bedrijfstak. Afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen. Agroforestry biedt een mogelijkheid voor een nieuwe inkomstenbron omdat bomen vruchten en hout opleveren. Ook zijn er bomen die in meer of mindere mate van waarde zijn voor veevoer. Het webinar is een initiatief vanuit het programma ‘Biodiversiteit’ van LTO Noord.

PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Binnen de PPS ‘Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ onderzoeken melkveehouders samen met WUR-onderzoekers of en hoe agroforestry past op het melkveebedrijf. Deze PPS, gericht op de Noordelijke provincies, is een combinatie van een kennisinventarisatie en praktijkexperimenten.

Meedoen? 

Wil je meer informatie over agroforestry en/of notenteelt en wat LTO Noord hierin voor jou kan betekenen?  Neem dan contact op met Sjoerd van de Meulen via svdmeulen@ltonoord.nl

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Aanmeldformulier webinar - Agroforestry: kan dit in combinatie met melkveehouderij?