Aanmoedigingsprijs voor Bufferstroken 2.0

Het project Bufferstroken 2.0 heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen in de tweejaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Het thema was dit jaar 'Brede blik op ruimte'.

Bufferstroken 2.0 zijn stroken langs watergangen bestaande uit (noten)bomen- en struiken. Ze verminderen de emissie naar oppervlaktewater. Bufferstroken 2.0 levert enerzijds een neveninkomst op voor de agrarisch ondernemer, maar draagt daarnaast bij aan CO2-vastlegging, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een betere waterkwaliteit door het verminderen van emissie naar oppervlaktewater. 

De aanmoedigingsprijs ter waarde van 5000,- geeft het project een duwtje in de rug om bufferstroken verder uit te rollen. De jury noemde het project laagdrempelig en perspectiefvol en van een grote toegevoegde waarde. Het biedt daarmee veel kansen om de landbouwsector een boost te geven.

Gedurende het project onder leiding van projectleider Michaela van Leeuwen zijn bij drie agrarische ondernemers bufferstroken aangelegd, met de bijdrage van provincie Gelderland hoopt Van Leeuwen bij meer agrarische ondernemers bufferstroken aan te leggen.

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit

Er waren twintig projecten genomineerd voor de GPRK, een deskundige jury onder leiding van Jan Terlouw bepaalde de winnaar: Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Kijk voor meer informatie op de website van GPRK.