Dierendag: een dag om stil te staan bij dierenwelzijn

  • Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
  • Toekomstgericht ondernemerschap

Vandaag is het weer Dierendag. Een dag om stil te staan bij dierenwelzijn. Het Vertrouwensloket zet zich dag in, dag uit in voor preventie en aanpak van verminderde dierzorg bij landbouwhuisdieren.

Het is voor erfbetreders vaak lastig vermoedens van verminderde dierzorg uit te spreken. Toch is het van belang dat u dat doet. Ga ervan uit dat de boer niet moedwillig zijn dieren verwaarloost, maar dat hij een probleem heeft waar hij niet zelf uit komt. Behalve in gesprek gaan met de veehouder kunt u ook advies inwinnen bij het Vertrouwensloket. #melden=helpen

 

Het Vertrouwensloket heeft als doelstelling verminderde zorg voor dieren vroegtijdig te signaleren en een halt toe te roepen en veehouders die het overkomt weer op het juiste spoor te krijgen. Het Vertrouwensloket is opgericht op initiatief van de veehouderijsector. LTO Noord verzorgt de coördinatie en de communicatie van dit loket. Meer informatie: www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl