Vertrouwensloket meer dan ooit nodig: "Dierverwaarlozing vaak laatste signaal"

  • Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Voor de mens achter de ondernemer

Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse veehouderij. De veehouder speelt daarin op zijn eigen veehouderijbedrijf een cruciale en kwetsbare rol. Voor veehouders waar door uiteenlopende redenen (tijdelijk) het dierenwelzijn in het geding komt, is het Vertrouwensloket een belangrijk vangnet.

Meldingen over ontoereikende dierzorg komen vaker terug

Het Vertrouwensloket is een belangrijk vangnet voor veehouders die in een situatie komen waar om verschillende redenen (tijdelijk) het welzijn van dieren in gevaar is. Ben je benieuwd hoeveel veehouders het Vertrouwensloket in 2022 kon helpen? En wil je weten waarom het Vertrouwensloket het een reële zorg vindt dat we situaties van verminderde dierzorg vaker zullen tegenkomen? 

Lees dan het jaarverslag van 2022. Daarin vallen twee zaken op. Ten eerste is er een toename van het aantal recidieven, en ten tweede zien we dat erfbetreders vaker anoniem contact opnemen met het Vertrouwensloket om hulp te vragen voor veehouders.

Niet moedwillig

Volgens Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket, verwaarlozen veehouders hun dieren niet moedwillig. De oorzaak is vaak dat de veehouder wordt geconfronteerd met problemen van financiële of sociale aard. Daarom vindt zij het toegenomen aantal recidieven zorgelijk, zeker in het licht van regels en onzekerheden die nog op de sector afkomen.

Het volledige jaarverslag is te vinden op de website www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl.  

 


Het Vertrouwensloket is een initiatief van de veehouderijsector. Naast een meldpunt, is het ook bedoeld voor overleg en het verstrekken van informatie. Erfbetreders en burgers kunnen bij het Vertrouwensloket terecht met vragen, voor advies of het doen van een melding over verminderde zorg van boerderijdieren (landbouwhuisdieren). Het loket adviseert en zoekt samen met de veehouder naar oplossingen. LTO Noord verzorgt de coördinatie en de communicatie van dit loket. Meer informatie: www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl