Vroege signalering helpt

  • Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
  • Toekomstgericht ondernemerschap

Vroege signalering van verminderde dierzorg kan ernstiger leed voorkomen. Daarom is het goed nieuws dat erfbetreders en burgers het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren weten te vinden.

zwartkop-schaap-33

Met adviesvragen, om hun zorgen te uiten over een veehouder of om melding te doen van verminderde dierzorg bij boerderijdieren. Voorzitter Jeannette van de Ven blikt terug op 2021: ‘Het aantal adviesvragen en meldingen is toegenomen. Die trend zien we al een aantal jaren.’

Het Vertrouwensloket wordt dus steeds beter gevonden door erfbetreders en burgers. Van de Ven geeft graag een inkijk in het nuttige werk van het loket. Wie het gevoel heeft dat er iets niet pluis is op het gebied van dierenwelzijn of vermoedt dat een veehouder afglijdt naar ontoereikende dierzorg, kan daar terecht. Het onafhankelijke en landelijke meld- en adviespunt is opgericht op initiatief van de veehouderijsector.

Ruim 20 jaar 

LTO Noord steunt het werk van het Vertrouwensloket, dat al ruim twintig jaar inzet op preventie en vroege signalering van verminderde dierzorg. Afgelopen jaar werden maar liefst 116 meldingen gedaan en 58 adviesvragen gesteld.

Van de Ven: ‘Verminderde dierzorg is een precair onderwerp. Gelukkig kennen we in Nederland een hoog dierenwelzijnsniveau. Incidenten van verminderde dierzorg zijn niet goed te praten, maar moeten wel als zodanig worden gezien. Vaak is sprake van onmacht. We weten dat dit soort issues meestal voortkomt uit mentale of fysieke gezondheidsproblemen bij de veehouder. Gebrek aan financiële mogelijkheden of toekomstperspectief kunnen ook risico’s opleveren voor het welzijn van dieren.’

Financiering

Steeds vaker signaleert het Vertrouwensloket dat veehouders geen financiële middelen hebben om noodzakelijke aanpassingen en investeringen te doen op het bedrijf, omdat banken terughoudend zijn in het geven van financiering. ‘Het wordt extra moeilijk als er geen bedrijfsopvolger is’, stelt Van de Ven.

‘Veehouders voelen zich soms genoodzaakt gronden te verkopen om toch aan financiële middelen te komen’, vervolgt de voorzitter van het Vertrouwensloket. ‘Pachtbedrijven hebben deze optie niet en hebben het extra zwaar. Ook een bedrijf dat binnen een zoeklocatie ligt voor woningbouw zonder dat de veehouder een aanbod heeft van uitkoop, is minder geneigd een investering in het bedrijf te doen.’

Voelsprieten

Veel mensen dragen bij aan het werk van het Vertrouwensloket. Van de Ven spreekt haar waardering uit voor alle veeartsen, collega-boeren, adviseurs, burgers en leveranciers die afgelopen jaar contact opnamen met het loket. Met name erfbetreders spelen een belangrijke rol bij het vroeg herkennen van problemen. Zij zijn de voelsprieten van het loket.

‘Een vroege signalering van problemen kan veel ellende voorkomen. Samen met de veehouder zoeken we naar een oplossing voor de problemen die leiden tot verminderde dierzorg’, geeft Van de Ven aan. ‘Het Vertrouwensloket komt liever vroeg op een bedrijf dan te laat. Schroom vooral niet om advies in te winnen bij ons. Dat kan op elk moment en in elk stadium.’

Het volledige jaarverslag is te vinden op de website www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl

Vertrouwensloket-voorzitter Jeannette van de Ven: ‘Bij verminderde dierzorg is vaak sprake van onmacht.’

In 2021 kreeg het Vertrouwensloket 116 meldingen en 58 adviesvragen