Carola Schouten draagt aanpak Vertrouwensloket ‘warm hart toe’

Waarderende woorden van landbouwminister Carola Schouten voor het 20-jarige Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. “Uw nabijheid kan het verschil van de wereld maken, voor dier én mens.”

veehouder-van-diest-157

Ruim 250 erfbetreders, medewerkers en andere belangstellenden zagen haar videoboodschap tijdens het online jubileumsymposium van het loket. Jeannette van de Ven ging vervolgens in gesprek met deskundigen en betrokkenen over de aanpak, rol van de erfbetreders en toenemende druk voor veehouders.

Het Vertrouwensloket opereert behoedzaam, in de luwte en met begrip voor het verhaal achter de veehouder, zo omschrijft Carola Schouten de aanpak. “Ik draag u een warm hart toe.” De landbouwminister richtte zich in haar videoboodschap ook nog speciaal tot erfbetreders: “Ik heb waardering voor erfbetreders die hun zorg over dierverwaarlozing willen melden. Dat kan een worsteling geven, maar ook een positieve wending in het leven van dieren én mensen.”

Het tij keren
Erfbetreders zijn onmisbaar in de aanpak van het Vertrouwensloket, vonden ook de deskundigen die tijdens het online jubileumsymposium in gesprek gingen met Jeannette van Ven, voorzitter van het loket en portefeuillehouder gezonde dieren bij LTO Nederland. Vooral omdat erfbetreders vaak als eerste mogelijke problemen op het agrarisch bedrijf zien. “Wij proberen eerder aan tafel te komen, dan kun je het tij nog keren en de boer en zijn gezin perspectief bieden”, aldus Martine Boon, adjunct-directeur bij de Rabobank tijdens het symposium. De organisatie betrekt indien nodig ook het Vertrouwensloket en andere betrokken partijen om gezamenlijk de boer verder te helpen.

In gesprek over zorgen
Kijkers vinden ook dat het de rol van de erfbetreder is om verminderde dierzorg bespreekbaar te maken. Maar liefst 95% van de kijkers antwoordde ja op die vraag tijdens het webinar. Lizanne Roeleven, coach bij het Vertrouwensloket: “Dat is geen gemakkelijke taak, maar voel je gesteund door het convenant waar een groot aantal sectorpartijen hun handtekening onder hebben gezet. Die organisaties steunen de aanpak van het Vertrouwensloket en zien het dus ook als hun zorgplicht om verminderde dierzorg of psychosociale problemen bij de boer te melden.”

En toch vinden erfbetreders het soms lastig het gesprek over dierenwelzijn of zorgen omtrent het bedrijf aan te gaan met de veehouder. Uit de poll tijdens het symposium bleek bijvoorbeeld dat 30 procent van de kijkers niets zegt omdat ze onvoldoende kennis over het bedrijf denken te hebben.  Roeleven: “En 12 procent vindt het lastig het gesprek aan te gaan omdat ze boer en zijn familie goed kennen. Ik vind dat je je daardoor niet moet laten tegenhouden.  Je hebt zorg over iemand en daar ga je over in gesprek.”

Luisteren zonder oordeel
De toenemende druk voor agrariërs, werd veel genoemd door de deskundigen. Thomas Dijkstra, coördinator binnen het Vertrouwensloket: “Die is hoger dan 20 jaar geleden door meer regelgeving en ook maatschappelijke druk.” “Het is daardoor niet gemakkelijk om uit de problemen te komen voor veehouders, bij nieuwe regelgeving zien we bij sommigen een terugval.”

Zowel voor medewerkers als erfbetreders is het contact met veehouders meer dan werk. “Het is betrokken werk. Maar we zien dat aandacht voor dier en mens effect heeft en dat horen we ook bij de ondernemers waar we zijn geweest. We zijn vrijwel overal weer welkom en dat vind ik een mooi compliment.” Het Vertrouwensloket helpt, luistert zonder oordeel.

Symposium terugkijken? 
Het jubileumsymposium is terug te kijken via Youtube.