VragenVuur: 'Samenspel tussen boer en loonwerker is belangrijk'

  • Bodemverdichting Noord-Nederland
  • Water en bodem in balans
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Bewustwording over bodemverdichting vergroten en ontdekken hoe samenwerking tussen boer en loonwerker bijdraagt aan een betere aanpak of zelfs aan het voorkomen van bodemverdichting. LTO Noord-projectleider Sjoerd van der Meulen blikt met Gerben Zijlstra van Cumela terug op het driejarige DAW-project Bodemverdichting.

Sjoerd van der Meulen: ‘Gerben, jij ben van meet af aan betrokken bij het project Bodemverdichting in de drie noordelijke provincies. Kun jij aangeven hoe het onderwerp leefde bij de boeren?’

Gerben Zijlstra: ‘Het belang van een gezonde bodem staat zeker de laatste jaren op de agenda. Bij boeren, maar ook bij loonwerkers. Alleen het handelingsperspectief ontbreekt vaak: ondernemers weten niet goed hoe ze bodemverdichting konden aanpakken of voorkomen. Daar hebben we met dit project op in willen spelen. Bewustwording, maar ook overgaan tot handelen.’ 

Sjoerd: ‘Door velddemo’s en demonstraties te organiseren konden we letterlijk laten zien wat mogelijk is om bodemverdichting op te heffen dan wel tegen te gaan.’ 

Gerben: ‘Zien en ideeën opdoen is heel belangrijk voor agrarische ondernemers. Gewoon met een schop de grond in om bodemverdichting aan te tonen. Dat kunnen ze vervolgens ook op hun eigen percelen toepassen. Ik ben blij dat wij bij elkaar maar liefst achttien demonstraties hebben kunnen houden, óndanks de beperkingen door corona.’

Sjoerd: ‘Tijdens het project hebben we meerdere checklists met praktische informatie ontwikkeld. Welke checklist moet iedere loonwerker in de kantine hebben hangen volgens jou?’

Gerben: ‘Loonwerker én boer kan ik de checklist planningsgesprek aanraden. De focus in dit project lag ook op de samenwerking tussen boer en loonwerker, iets waar Cumela (brancheorganisatie loonwerk, red.) al langer mee bezig is. Om bodemverdichting te voorkomen is het belangrijk dat boer en loonwerker bewust afspraken maken over werkzaamheden op het land. Door meer planmatig te werken weten beide partijen wat de afspraken zijn, ook wanneer het geen mooi weer is en er tóch bemest moet worden.’

Sjoerd: ‘Zie je dat de samenwerking is verbeterd bij de deelnemers aan dit project?’

Gerben: ‘Het project heeft zeker bijgedragen aan een eerste stap: bewustwording. Binnen Cumela hebben we al jaren aandacht voor de samenwerking tussen boer en loonwerker als het gaat om goed bodembeheer . Dat samenspel is belangrijk: een boer kent zijn land en weet wat hij wil met zijn bedrijf. De loonwerker heeft een bredere gebiedskennis Hij beschikt ook over kennis van technische innovaties tegen bodemverdichting en kan dus adviseren over goed bodembeheer.’

Sjoerd: ‘Er komt een vervolgproject dat verder ingaat op het vraagstuk voor  veel loonwerkers om investeringen tegen bodemverdichting rendabel te kunnen maken.’

Gerben: Klopt, loonwerkers willen investeren in technische innovaties om bodemverdichting tegen te gaan, maar dat moet zich wel uitbetalen. Ook daarin zal het gesprek tussen boer en loonwerker centraal staan. Gezamenlijk kunnen ze de bodem verbeteren.’

Bekijk alle checklists en blijf op de hoogte van het vervolgproject op de projectpagina Bodemverdichting.