De Bodem als Basis

Natuurlijk bodembeheer is belangrijk voor een duurzame en prettige leefomgeving. Het zorgt voor schoner water en meer biodiversiteit onder én boven de grond. In de afgelopen drie jaar zijn er +/- 110 boeren en tuinders aan de slag gegaan met de Bodem als Basis in de gebieden van waterschap Hollandse Delta (WSHD), Waterschap Rivierenland (WSRL), Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR).

 

Momenteel werken we samen met de verschillende waterschappen en 110 agrarische ondernemers aan bewustwording mbt natuurlijk bodembeheer, zo werken we samen aan een gezonde bodem met schoon en voldoende water.

Via diverse bodemgroepen wordt gezamenlijk gewerkt aan een aanpak, waar een gezonde bodem en een beter inkomen hand in hand gaan. De deelnemende agrariërs volgen cursussen, bedenken praktische oplossingen en stellen bodembehandelplannen op. Ze leren van elkaar, maar er is ook veel ruimte voor een aanpak op maat, zodat de plannen goed aansluiten op elke unieke bedrijfssituatie.

Het project bestaat uit de volgende verdiepingstrajecten:

  1. Niet-kerende grondbewerking en groenbemesters (voor akkerbouwers)
  2. Afbouw kunstmest en toch hoogproductief blijven (voor melkveehouders)
  3. Gezonde bodem en gezonde fruitboom (voor fruittelers)
  4. Kringlooplandbouw in de regio (voor alle sectoren)
  5. Machinedruk en bandenspanning (voor alle sectoren)
  6. Agroforestry
  7. Plantgezondheid en weerbaarheid met behulp van plantsapmetingen

 

Ook wordt bekeken welke kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) helpen om agrarische ondernemers te stimuleren tot goed bodembeheer. Dit kan bijvoorbeeld door water en CO₂ op te slaan in de bodem, de biodiversiteit te verbeteren of andere landschap-stimulerende maatregelen te nemen op hun bedrijf.

Boeren aan de slag

De 75 deelnemende agrariërs zijn zeer divers: akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers, de tuinbouw, maar ook een herenboer en een cranberryteler. Hoe divers ook, ze hebben één ding gemeen: ze gaan aan de slag met de bodem.

Leren van elkaar

Met dit bodemoptimalisatietraject ondersteunen LTO Noord en het waterschap boeren en tuinders op een praktische manier. Zo werken we samen aan een gezonde bodem met schoon en voldoende water.

Gezonde bodem

Een gezonde bodem is van cruciaal belang voor een ecologisch gezond en klimaatbestendig watersysteem. Een duurzaam bodembeheer biedt een heel scala aan voordelen voor het watersysteem en de omgeving.

akkerbouwer-103

Resultaten

We werken met 110 agrarische ondernemers aan bewustwording mbt natuurlijk bodembeheer.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in