De Bodem als Basis

De bodem is de basis van de agrarische bedrijfsvoering. Al 130 boeren en tuinders zijn meerdere jaren bezig met duurzaam bodembeheer. Met persoonlijk advies en verdiepingsdagen verbeteren agrariërs de bodemvruchtbaarheid en creëren ze schoner water en meer biodiversiteit onder én boven de grond.

Over Bodem als Basis

Het project Bodem als Basis is opgericht op boeren en tuinders te ondersteunen bij duurzaam bodembeheer. 130 agrariërs in en rondom Zuid-Holland werken samen aan een gezonde bodem met schoon en voldoende water. Met persoonlijk bodemadvies en gezamenlijke verdiepingstrajecten worden boeren en tuinders ondersteunt in toekomstbestendig ondernemen.

Werkwijze

Nieuwe deelnemers binnen het project starten met een kosteloze bodemcursus waarbij duurzaam bodembeheer centraal staat. Bij iedere agrariër wordt een bodemmonster gestoken. Dit is de uitgangsbasis voor de bodemadviseur die elke deelnemer bezoekt. In het advies bespreekt de bodemadviseur de hele kringloop (bodem, gewas, dier, mest) met de agrariër door en maakt samen een verbeterplan. Goed bodembeheer vraagt om een lange termijn. Boeren en tuinders worden daarom meerdere jaren ondersteund met vraaggestuurde themabijeenkomsten, welke speciaal zijn gericht op een sector, grondtype of interesse.

Praktijkverhalen

Jan Willemsens

Dit jaar gebruikten we minder zoute kunstmest, dit bevordert de opbouw van bodemleven. Ook doen we een proef met bokashi.

Remco van Meggelen

Ik was al gestart met de zoektocht naar de juiste organische mest. Het advies van de bodemadviseur heeft mij bevestigd in de overstap naar compost.

Bark Eikelenboom

Bodemleven, voeding en gewassen in balans krijgen is een hele uitdaging. We willen een goede opbrengst, maar ook een gezonde bodem.

Resultaten

110 boeren en tuinders werken samen aan duurzaam bodembeheer

Duurzaam bodembeheer doe je samen

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Anneke Stam

Beleidsadviseur Bodem & Water

Doe mee aan dit project en schrijf je in!