Ontzie tere bodem met lage druk in de band

  • Bodem als basis
  • Zuid-Holland
  • Water en bodem in balans

Machines kunnen de bodem flink verdichten, merkte melkveehouder Ad van den Berg in Bleskensgraaf. Hij nam maatregelen om bodemschade te beperken.

‘Een groeiende groep agrariërs ziet de bodem als belangrijkste kapitaal’, zegt Gert-Jan de Graaf van LTO Noord. Hij is projectleider van project ‘De Bodem als Basis’ . Ongeveer 120 boeren in Zuid-Holland doen hier aan mee. ‘Door de toenemende aandacht voor het belang van de bodem, groeit de vraag naar kennis. Daar spelen we met dit project op in. Onder meer door persoonlijke begeleiding van de deelnemers, maar ook door in groepsverband belangrijke onderwerpen bij de kop te pakken’, aldus De Graaf.

Een van de thema’s waar een groep melkveehouders vorig najaar mee aan de slag ging was ‘Bodemverdichting en machines’. Ze kwamen bij elkaar op Farm Nescio, het melkveebedrijf van familie Van den Berg in Bleskensgraaf (Z.H.). ‘Voor ons was het een duur dagje’, grapt melkveehouder Ad van den Berg. Hij verwijst naar de investering in een nieuw onderstel met zeven wielen voor de opraapwagen die hij deed na de verdiepingsdag. ‘We hebben in een paar percelen kuilen gegraven en de bodem beoordeeld. Dit deden we op plekken waar we regelmatig met de opraapwagen overheen rijden en op plekken waar minder vaak banden overheen gaan. Onder de rijsporen in het grasland was sprake van veel minder beworteling dan op minder bereden plekken.’ Van den Berg had zulke verschillen niet verwacht. ‘Al jaren houden we rekening met de bodem bij investeringen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor bredere banden onder machines. Toch was onze aanpak onvoldoende’, vertelt de melkveehouder. Van den Berg boert op veengrond met daarbovenop zo’n 30 cm klei.

Te hard oppompen gebeurt vaak
Sjon de Leeuw van PPP Agro Advies begeleidde de bijeenkomst. Hij concludeert dat boeren zich vaak nog onvoldoende bewust zijn van schade die machines kunnen aanrichten. ‘Vaak is de bandendruk te hoog. En juist met brede banden kun je dan over een groter oppervlak verdichting veroorzaken dan met smallere banden.’

Volgens De Leeuw pompen boeren en loonwerkers banden vaak te hard op. ‘Meestal onder het motto “dan slijten ze minder, zeker als ik de weg op ga”. Maar tegenwoordig zijn er ook banden te koop die je onder alle omstandigheden met een druk van maximaal 1 bar kunt gebruiken.’

Dat praktijk en theorie soms ver uit elkaar staan, bleek ook op het bedrijf van Van den Berg. ‘We hebben een moderne trekker met zogenoemde VF-banden. Adviseur De Leeuw maakte ons duidelijk dat we rondreden met een te hoge bandenspanning. Juist deze soepele banden zijn geschikt voor een lage bandenspanning.’ Dat Van den Berg lering had getrokken uit de bijeenkomst zag De Leeuw bij een volgend bedrijfsbezoek. ‘De trekker stond op fraai geplooide banden. Door de lage bandenspanning neemt het contactoppervlak met de bodem meer dan 20 procent toe, en voorkom je bodemschade.’

Bron: Nieuwe Oogst