Steeds meer agrariërs starten met het project de Bodem als Basis

  • Bodem als basis
  • Water en bodem in balans
  • Regio West

Een gezonde bodem door natuurlijk bodembeheer, steeds meer agrariërs sluiten zich aan bij het project Bodem als Basis in Zuid-Holland.

zuid-holland-02

Met persoonlijk advies, cursussen en verdiepingen op verschillende thema’s creëren pakweg 100 agrariërs sectorbreed een gezondere bedrijfsvoering. Daarnaast zorgt het organisch werken voor schoner water, meer biodiversiteit en vitalere gewassen. Na vier jaar is het doel voor agrariërs dat de landbouw gezonder is, meer ziekte- en plaagbestending is en de kostprijs wordt verlaagd. 

In zowel waterschap Rivierenland als waterschap Hollandse Delta startten deze maand zo’n 15 agrariërs met het project. Op het melkveebedrijf van één van de deelnemers ontmoetten melkveehouders, fruittelers, akkerbouwers, loonwerkers, de provincie en het waterschap elkaar voor de aftrapcursus. René Jochems van GroeiBalans vertelt tijdens de cursus over zijn positieve ervaringen met een organische levende bodem. De cursus is het begin van een meerjarig traject, waarbij iedere agrariër bedrijfsbezoeken, persoonlijk advies en veldonderzoek krijgt.

De eerste resultaten

Drie jaar geleden zijn de eerste 25 agrariërs gestart in de provincie Zuid-Holland en zij beginnen nu resultaat te zien. De deelnemers uit de sector akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt, tuinbouw en gemengd bedrijf kregen praktische ondersteuning om hun bodem te optimaliseren, bij kringlopen op het bedrijf en het stimuleren van biodiversiteit. In vier jaar hebben veel agrariërs gezien hoe de verdichting van hun land is verminderd, dat ze minder last hebben van bijvoorbeeld onkruiden en plagen en dat hun bodem meer leven bevat.


Verschil in grondmonster na 3 jaar bodemoptimalisatie. Links een bodemprofiel met voldoende lucht in de poriën, langere wortels, meer bodemleven en een steviger gewas. Rechts een profiel uit de referentie een paar meter verderop, dit profiel is meer versmeerd, verdicht en flink minder van kwaliteit. Links is wat je als melkveehouder graag wilt hebben, daar kan je goed op boeren.

Tijdens de cursus vertelt René waarom hij graag organisch werkt. “Het natuurlijke systeem wordt onderdrukt door chemicaliën, dit is symptoombestrijding en kost geld. Dat is onhandig, want er zit enorm veel kracht in de natuur, ook voor de bestrijding van plagen en ziekten. Daarnaast krijg je een kostprijsverlaging en wordt je werkomgeving gezonder en haal je meer plezier uit je werk.”

Bedrijfsbezoeken

De bodem is een enorm complex systeem en ook René weet dat je maar weinig gereedschappen hebt om dit te kunnen monitoren. Na de eerste cursus dag komt er daarom een adviseur langs bij de deelnemers. “Data zegt niet alles, we komen daarom graag langs op het land zelf om ook met de schop naar de kwaliteit van de bodem te kijken. Ieder land is uniek en we geven graag iedereen een persoonlijk plan en advies.”

Een deelnemende melkveehouder reageert enthousiast op de startcursus: “het inspireert enorm en nu is het kijken wat bij mijn bedrijf past. Daar ga ik nu rustig over nadenken. De mest voor dit jaar is al gemaakt, dus volgend jaar ga ik starten.” Een andere boer wil ook beginnen: “ik zie nu wat ik anders kan doen. Er valt echt wat te winnen met dit traject. Ik ga nu al kleine dingen aanpassen en na het bedrijfsbezoek sta ik er zeker voor open om grotere dingen aan te passen.”Kaartje met alle deelnemende boeren. Legenda: rood: akkerbouw, groen: melkvee, bruin: fruitteelt, blauw: loonwerker, geel: gemengd bedrijf, grijs: tuinbouw, paars: Heerenboer, zwart: gestopt

Over het project Bodem als Basis

Bodem als Basis is een ondersteuningstraject voor een gezonden bodem, waarin boeren en tuinders met elkaar een duurzame en prettige leefomgeving creëren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.