Terugblik: Agroforestry en notenteelt, kan ik dat combineren met mijn bedrijf?

  • Bodem als basis
  • Water en bodem in balans
  • Notenteelt en agroforestry
  • Regio West
  • Biodiversiteit

Donderdag 7 april organiseerden we de bijeenkomst: “Agroforestry en notenteelt, kan ik dat combineren met mijn bedrijf?” bij fruitteeltbedrijf De Buytenhof van Rhoon, waarbij ongeveer twintig agrarische ondernemers aanwezig waren.

Agroforestry is een thema dat steeds vaker de revue passeert. Maar wat is agroforestry? En hoe pas je notenteelt toe op je eigen bedrijf? Michaela van Leeuwen (LTO Noord) en Ton Baltissen (Cropeye) namen ons deze avond mee in de wereld van agroforesty en de potentie van notenteelt voor agrarische ondernemers. 

Waarom agroforestry?

Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veehouder). Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering, het is een volwaardige bedrijfstak. De bomen dragen bij aan het verdienmodel, afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen.

Agroforestry draagt op verschillende manieren bij aan het agrarische verdienmodel: het zorgt voor een nieuwe inkomstenstroom, het heeft een positief effect op eenjarige gewassen, het brengt producten voort in de vorm van vruchten en hout en bepaalde bomen hebben een goede voederwaarde voor vee.

Houtige gewassen hebben positieve effecten op eenjarige gewassen of grasland, het creëert een microklimaat en draagt bij aan het verminderen van ziekten en plagen. Ook werken bomen positief op het beschikbaar stellen van nutriënten en bevordert het de waterhuishouding (meer organische stof en bodemleven). 

Voederbomen zijn bomen met een goede voederwaarde voor het vee en kunnen bijvoorbeeld langs landpaden of als onderdeel van een bufferstrook aangelegd worden. Ook biedt agroforestry mogelijkheden voor het verdienmodel als toekomstige ecosysteemdienst (biodiversiteit, koolstofvastlegging).

Walnotenbomen en hazelaars

Walnotenbomen en hazelaars passen goed in een agroforestrysysteem. Ze zijn geschikt als afscheiding tussen percelen op het erf, als bufferstrook tussen weiland en sloot en zijn geschikt voor intensieve teelten.

Bij interesse is het belangrijk om wensen en verwachtingen rondom de teelt inzichtelijk te hebben. Welk perceel kies je? Waar is de bodem geschikt voor? Welke rassen passen daarbij? Passen de rassen bij het teeltdoel? Meer informatie over de verschillende keuzes vind je in deze factsheet.

Het is ook mogelijk om klein te beginnen op één of enkele hectaren en ondertussen door te boeren als vanouds! Hoe mooi is het om met eigen rassen de Nederlandse markt voor walnoten te betreden? Wij hebben in ieder geval al diverse noten gekraakt en geproefd na afloop van de bijeenkomst!

 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van project De Bodem als Basis in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta en de Regiodeal.