Ontzie tere bodem met lage druk in de band

  • Bodem als basis
  • Water en bodem in balans

Machines kunnen de bodem flink verdichten, merkte melkveehouder Ad van den Berg in Bleskensgraaf. Hij nam maatregelen om bodemschade te beperken.

 

Een van de thema’s waar een groep melkveehouders vorig najaar mee aan de slag ging was ‘Bodemverdichting en machines’.  "Voor ons was het een duur dagje", grapt melkveehouder Ad van den Berg. Hij verwijst naar de investering in een nieuw onderstel met zeven wielen voor de opraapwagen die hij deed na de verdiepingsdag. "We hebben in een paar percelen kuilen gegraven en de bodem beoordeeld. Dit deden we op plekken waar we regelmatig met de opraapwagen overheen rijden en op plekken waar minder vaak banden overheen gaan. Onder de rijsporen in het grasland was sprake van veel minder beworteling dan op minder bereden plekken." Van den Berg had zulke verschillen niet verwacht.

Meer informatie via deze link.