Steeds meer agrariërs starten met het project de Bodem als Basis

  • Bodem als basis
  • Water en bodem in balans

Een gezonde bodem door natuurlijk bodembeheer, steeds meer agrariërs sluiten zich aan bij het project Bodem als Basis in Zuid-Holland.

zuid-holland-02

 

Met persoonlijk advies, cursussen en verdiepingen op verschillende thema’s creëren pakweg 100 agrariërs sectorbreed een gezondere bedrijfsvoering. Daarnaast zorgt het organisch werken voor schoner water, meer biodiversiteit en vitalere gewassen. Na vier jaar is het doel voor agrariërs dat de landbouw gezonder is, meer ziekte- en plaagbestending is en de kostprijs wordt verlaagd. 

In zowel waterschap Rivierenland als waterschap Hollandse Delta startten in maart 2022 zo’n 15 agrariërs met het project. Op het melkveebedrijf van één van de deelnemers ontmoetten melkveehouders, fruittelers, akkerbouwers, loonwerkers, de provincie en het waterschap elkaar voor de aftrapcursus. René Jochems van GroeiBalans vertelt tijdens de cursus over zijn positieve ervaringen met een organische levende bodem. De cursus is het begin van een meerjarig traject, waarbij iedere agrariër bedrijfsbezoeken, persoonlijk advies en veldonderzoek krijgt. 

Meer informatie via deze link.