Excursie Boerderij van de Toekomst: 12 mei

  • Water en bodem in balans
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Datum
Tijden

Het project Boer van de Toekomst is een samenwerking tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Boerderij van de Toekomst om praktijk en theorie bij elkaar te brengen. In 2022 worden excursies georganiseerd op 10 maart, 20 april, 12 mei, 2 juni, 16 juni, 4 juli, 25 augusuts en 15 september. Ook in 2023 worden excursies gehouden, zowel in Lelystad als ter zijner tijd op regionale Boerderijen van de Toekomst elders in het land.

drainage-7

 

Aanmelden kan via het onderstaande formulier.

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Aanmeldformulier Excursie Boerderij van de Toekomst 2022