Hoe verdien je geld met beter waterbeheer?

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Water en bodem in balans
  • Overijssel
  • Salland
  • West Twente

Wil jij ook geld verdienen met beter waterbeheer? Benieuwd wat de effecten zijn van een stuw? En wat kun je nou met de bedrijfswaterwijzer? Melkveehouder Geert Stevens deelt zijn kennis en ervaring op dinsdag 25 april op zijn melkveebedrijf in Holten en gaat graag met je in gesprek.

Goed waterbeheer draagt niet alleen bij aan een betere waterkwaliteit, het draagt ook bij aan een positiever bedrijfsrendement. Zegt melkveehouder Geert Stevens. Hij boert op Overijsselse zandgrond en wapent zich op meerdere manieren tegen droogte. Zo haalt hij meer oogst van het land en kan hij zijn koeien langer weiden. Benieuwd hoe Geert geld verdiend met beter waterbeheer? En wat voor effecten merkt hij van de stuw? 

Programma

  • 13.00 uur  Ontvangst met koffie
  • 13.15 uur  Geert Stevens over zijn waterbeheer, effecten van de stuw en andere maatregelen
  • 13.35 uur  Presentatie Koos Verloop (WUR) over relatie stikstofbodemoverschot en water
  • 14.00 uur  Rondleiding met o.a. bezoek stuw
  • 15.30 uur  Einde

Aanmelden en locatie

De bijeenkomst op dinsdagmiddag 25 april is bij melkveehouder Geert Stevens aan de Sangeldijk 10 in Holten, Overijssel.

Aanmelden en meer informatie via deze link.