DAW-impuls van start

LTO Noord heeft het startsein gegeven om aan de slag de gaan met de DAW-impuls. Dit initiatief van LTO Noord geeft een impuls aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

LTO Noord wil zich gezamenlijk met de Unie van Waterschappen inzetten om per waterschapsgebied een gezamenlijke gebiedsprogrammering op te stellen voor het DAW. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen over de opgave in het gebied, het aandeel van de landbouw daarin en de knelpunten. Op basis van deze regionale analyses kunnen het waterschap en de regionale LTO Noord-afdelingen een gezamenlijke gebiedsprogrammering opstellen. Ten slotte volgen hieruit kansrijke maatregelen per bedrijf en gebied.