In gesprek met: Tineke de Vries, LTO portefeuillehouder Bodem en Water

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

In gesprek met Tineke de Vries, voor LTO Noord en LTO Nederland is zij portefeuillehouder Bodem en Water.

Welke rol pak jij binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)?

“Als regiobestuurder voor LTO Noord regio Noord had ik al Water en Bodem in mijn portefeuille en sinds maart dit jaar ben ik ook namens LTO Nederland portefeuillehouder voor Water en Bodem. De connectie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is duidelijk: wanneer je zegt water en bodem in de agrarische sector, zeg je het DAW. Mijn rol ten aanzien van het DAW zit ‘m vooral in verbinden: ik wil regio’s en sectoren aan elkaar koppelen zodat goede bodem- en watermaatregelen uitgewisseld worden en we van elkaars ervaringen en opgedane kennis kunnen leren.  

Wat zou jij tegen agrarische ondernemers willen zeggen die nog niet meedoen aan het DAW? 

“Met het DAW laten we zien aan overheden en de samenleving dat we met elkaar aan één doel kunnen werken. De agrarische sector neemt verantwoordelijkheid. Ik denk dat boeren en tuinders ook gemotiveerd raken door het DAW: je wordt aangesproken op je ondernemerschap om te werken aan een gezonde bodem en minder emissies. Ondernemers die nog niet meedoen steken mijn inziens hun kop in het zand. We moeten streven naar minder emissies. Het nieuwe kabinet zal daar niet anders in staan. Dus als we niet willen dat het vóór ons, aan het bureau, wordt bedacht dan kunnen boeren en tuinders beter zelf nadenken over goede maatregelen. En dat biedt het DAW.” 

Hoe biedt het DAW dat? 

“Goede water- en bodemmaatregelen bedenk je niet in één keer, die moet je uitproberen en toetsen in de praktijk. Daarom zijn alle DAW-projecten zo belangrijk waarin boeren en tuinders maatregelen kunnen uitvoeren die op hun bedrijf passen en kennis daarover kunnen uitwisselen. Of iets praktisch toepasbaar is, ontdekken we op het bedrijf snel genoeg. Mooi aan het DAW is, dat ook waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn betrokken. Zij zien daardoor in de praktijk of iets haalbaar is of niet waarna we met elkaar in gesprek kunnen.”  

Jij pleit voor meer monitoring van maatregelen genomen door boeren en tuinders. Veel agrarische ondernemers zijn daar juist huiverig voor. 

“Ik snap dat bedrijfsgegevens delen spannend en onwennig is, maar het is de enige mogelijkheid om te laten zien hoe boeren en tuinders het in Nederland doen. Met dank aan de GAW’s, het gebiedsdocument Agrarische Wateropgave, krijgen we duidelijkheid over de agrarische wateropgave in een bepaald gebied. Het beperkt tegelijkertijd ook de opgave: we laten ons niet zomaar alle emissies in de schoenen schuiven. Omdat het KRW eindpunt nu in zicht is (in 2027 moeten de doelen bereikt zijn), wordt de druk op de sector groter. Wat leveren de maatregelen op die we binnen het DAW nemen? Dat laten we zien met monitoring en daaruit zal ook duidelijk worden dat de landbouw geen invloed heeft op alle emissie. Tegelijkertijd geeft een goede monitoring ook aan waar je als ondernemer zelf aan kan werken. Ik denk dat het heel goed is voor je eigen ondernemerschap om dat in beeld te hebben.”

Welk DAW-project uit jouw gebied draag je een warm hart toe?

“Dan kies ik voor het project waar ik aan mee heb gedaan met ons eigen akkerbouwbedrijf: ‘Perceelemissie in de hand’. Van tevoren dacht ik nauwelijks invloed te hebben op perceelemissie, net zo min als je invloed hebt op het weer. En toch hebben we sindsdien met succes maatregelen genomen om emissie tegen te gaan, zoals de afwatering op ons perceel anders inrichten. Ook bewerken we de bodem anders voor een betere bodemstructuur. Tegen 100 millimeter regen doe je niets, maar tot 30 millimeter kan onze bodem sindsdien goed water opvangen en vasthouden.”